Nytt

Demonstrasjoner avholdes i disse dager mange steder i Italia i protest mot den trange økonomien, de statlige nedskjæringene, de økte skattene, euroen, bank- og finansvesenet og den politiske klassen. De tallrike aksjonistene blokkerer veitrafikken, okkuperer jernbanestasjoner, går i opptog, holder markeringer på piazzaer, skyter opp fyrverkeri, kaster flasker og stein (dog hittil ikke mot mennesker), lager leven i sin alminnelighet, deler ut løpesedler og hever paroler og italienske flagg i nitten forskjellige byer i ti av landets tjue regioner – alle de folkerikeste inkludert.

italia.forconi

Hvem er de?

En politisk bevegelse som kaller seg «Forconi».

Ordet betyr høygafler, og henspiller på et slagord som ble til for halvannet års tid siden da bevegelsen, til å begynne med hovedsakelig bestående av bønder og lastebilsjåfører, så dagens lys på Sicilia. Man tok kort og godt til orde for å benytte nevnte redskap på personene som etter deres oppfatning bar ansvaret for elendigheten de fattigere segmentene av befolkningen lider under: politikere og byråkrater på samtlige forvaltningsnivåer i Italia og EU, foruten andre «parasitter» som har visst å sno seg på korrupt vis. Under demonstrasjonene ropes det «tyver! tyver!» med disse som adressat.

Siden starten har bevegelsen tiltrukket seg sympatisører ellers i landet blant eldre, arbeidsledige, permitterte arbeidere, studenter og barnefamilier – alle sammen grupper hvor det forekommer mye sosial misnøye, som med demonstrasjonene får en stemme. Fotballpøbler og ekstremister fra både høyre- og venstresiden har møtt opp ved noen av demonstrasjonene, dels av lyst på bråk, dels av lyst til å vinne sympatisører. Utover dette vet man svært lite om bevegelsen, hva enten det gjelder ideologi eller organisasjon, om enn noe er kjent om de ledende skikkelsene.

PALERMO: CORTEO MOVICENTO DEI FORCONI E STUDENTI

Anti-europeismen, flaggbruken og utfallene mot finansbransjen kunne lede en til å tenke i retning ytre høyre, men samtidig antyder en av de observerte parolene – «Det er fortsatt plass på Piazzale Loreto» (stedet hvor den henrettede Mussolini ble hengt opp ned) – at man neppe nærer noen større sympati for gammelfascismen. På spørsmål sier demonstrantene at de bare er vanlige mennesker. Påstander om at de har mafiaforbindelser, returneres kontant med at slike er det politikerne som har. Politiet har hittil behandlet demonstrantene med stor lempe og fleksibilitet, og innkassert omfavnelser i retur. En tok av seg hjelmen og sa han forstod dem. Innenriksminister Angelino Alfano har uttalt at vold ikke vil bli tolerert.

Den sosiale uroen i Italia har vært mindre under resesjonen enn man kunne ha fryktet. Hvorvidt denne manifestasjonen av den er å anse som noe unormalt, kanskje sågar begynnelsen på en tid med stor sosial uro, eller om det ikke er mer enn man med rimelighet kunne forvente og greit kan håndtere som samfunn, er ikke godt å si. Om man blir tvunget til en gjetning, er det vel helst et blaff.

 

Corriere della Sera: Alfano avverte i Forconi: «Non consentiremo che le città vengano messe a fuoco»