Innenriks

Balkan-ruten fra Tyrkia til Nord-Europa via Hellas har enn så lenge forholdsvis liten mennesketrafikk, men betyr det egentlig at Norge opplever noen innvandringspause?

Migrasjonen skjer langs flere spor, og den arter seg som en lang prosess fra noen reiser fra den tredje verden til de dukker opp på ditt lokale NAV-kontor. Så er det nå egentlig så sikkert at en flaskehals, kanskje en midlertidig sådan, langs en av fortroppens østlige ruter, forandrer situasjonen all verden?

Nei, den gjør ikke det.

De kvartalsvise tallene som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør over innvandring etter statsborgerskap, viser at 2. kvartal av 2016 hadde den største ikke-vestlige nettoinnvandringen til Norge noensinne. Dette kan man selv forvisse seg om ved å hente ut tall fra statistikkbankens Tabell 11327:
 
kvartalsvis-ikkevestlig-innvandring-2010-2016
 
For første gang overstiger det kvartalsvise antallet ikke-vestlige 6000 personer, i et tidsrom hvor det fødes litt under 15.000 barn i Norge.

Disse tallene skyldes ganske sikkert at utlendingsmyndighetene for alvor har begynt å ta unna for migrasjonsbølgen i fjor – ta unna i den forstand at de har innvilget opphold til mange mennesker, og da særlig fra Syria.

Da SSB la frem disse kvartalstallene, under den fiffige overskriften Utvandringa fortset å auke, kunne man se at omlag halvparten av de seks tusen var syrere:
 
ssb-innvandring-2-kvartal
 
Så er spørsmålet om tallene for 3. kvartal vil vise en fortsatt økning. Å dømme etter det store antallet asylanter som kom til Norge i fjor, virker det tilforlatelig. En mer eller mindre vellykket stengning av Balkan-ruten vil da heller ikke være til hinder for at fjorårets fortropp bringer flere med seg på familiegjenforening senere.

De tunge trendene lar seg kort fortalt ikke affisere av ett og annet isolert politisk tiltak som lanseres under fanfarer. I fravær av en helhetlig motvirkende strategi fortsetter det 21. århundrets viktigste politiske, demografiske, økonomiske, sosiale og sikkerhetsmessige fenomen nokså ufortrødent.