Kultur

Den i utgangspunktet tsjekkiske kunstneren Zdenka Rusova dukket opp i norsk kunstliv på tidlig 70-tall, og har siden den tid gjort seg gjeldene ikke bare kunstnerisk, men også i de kunstfaglige institusjonene. Hun ble professor i grafikk ved Statens Kunstakademi, deretter rektor ved samme institusjon. Da var hun den første kvinnen i Norden som ble innsatt i en slik stilling.

I godt voksen alder er Rusova fortsatt aktiv som billedkunstner. Derfor mønstrer hun nå en samling tegninger hos Norske Grafikere, et galleri hovedsakelig for grafikere, men siden Tegnerforbundet nå markerer sitt 100-årsjubiluem, og trenger mer utstillingsplass, har TB velvillig stilt sine lokaler til disposisjon. Hos Norske Grafikere er jo faktisk Rusova på hjemmebane, her har hun vært medlem, og ellers i alle år skapt grafikk på høyt profesjonelt nivå.

Det at Zdenka Rusove nå mønstrer tegninger er uvanlig, og en dreining bort fra de grafiske prosessene hun ellers har jobbet med. Koldnålsraderinger er på langt nær så umiddelbare i utformingen som håndtegninger, derfor også en ny utfordring for kunstneren. Men Rusova har ikke bare skiftet teknikk, hun har også beveget seg bort fra det strenge nonfigurative formuttrykket som grafikken hennes tidligere har vært preget. Hun har beveget seg nærmer virkeligheten og dens naturgitte former.

Men det er ikke et helhjertet oppbrudd fra den nonfigurative formalismen, bare et skritt nærmere den synbare verdens formasjoner. Nå dukker det opp landskaper, ikke lenger bare former i sort og hvitt, men også et nytt fargeinnslag som tilfører bildene en mer sanselig dimensjon. Selv om naturformene fortsatt er delvis geometriserte og abstrakte, har helheten fått en romlig karakter som bidrar til å fremheve landskapets tredimensjonalitet, slik også fargene gjør.

Etter mitt skjønn viser Rusova her nye og forfriskende takter. Åpningen mot en romlig dimensjon, pluss fargens sanselige nærvær i landskapet, gir billeduttrykket både en større visuell fylde og en dypere mening. Det er befriende og oppløftende. På den annen side virker hennes monomane skraveringsteknikk noe malplassert i forhold til de nye romskapende elementene. Her kunne hun med fordel justere litt på den stive tegneteknikken.

Galleri Norske Grafikere:
Zdenka Rusova, tegninger
Varer fra 23/ – 23/10 2016