«Pust»

Nico Widerberg er en meget produktiv kunstner, enten han jobber som skulptør eller grafiker. Utstillinger fra hans hånd er da også blitt mange gjennom årene, og ellers har han fått tid til en rekke viktige oppdrag. Ja, det går så det suser, bare i år har er det blitt to separatutstillinger. Den ene med skulptur, den andre med grafikk. Sistnevnte mønstring er nå under visning i Galleri Kunstverket og omfatter et trettitalls tresnitt, litografier og noen få skulpturer.

Jeg har alltid vært skeptisk til Nico Widerbergs figurative formuttrykk, skjønt det handler like mye om tematikken, som i hovedtrekk består av det menneskelige legeme i forskjellige situasjoner og tenkte kontekster. Når Widerberg utformer en menneskekropp, så er de fleste detaljer skrellet bort og tilbake står en vag og ubestemt form som minner om et menneske, men ikke hva det betyr eller utsier. Figurens meningsdimensjon er så krympet og abstrahert at en betrakter umiddelbart blir i villrede om hva kunstneren prøver å formidle.

Denne manierte ubestemtheten gjenfinner vi også I Widerbergs grafikk, særlig når trykkene omhandler menneskekroppen på tresnittets premisser. I denne teknikken dukker også en annen type vaghet opp, og det er snittkarakteren, som er enkel og overfladisk. Her er det ikke gjort noe forsøk på å utnytte snittenes kunstneriske potensiale, noe en profesjonell grafiker ville ha håndtert med langt større presisjon og rikdom. Widerbergs fattigslige teknikk på det feltet er ikke bare overfladisk, den er også amatøraktig.

Den figurative vagheten vi ser i Widerbergs skulpturer, blir mer problematisk når kunstneren går over fra de tre-dimensjonale verkene til den to-dimensjonale grafikken. Hans steinskulpturer manifesterer seg i volum og rom, mens grafikken illuderer motivets former og innhold på en to-dimensjonal flate. Grafikken krever derfor helt andre tekniske virkemidler, som kan omskape flaten til et billedrom der figurasjonen kan utfolde seg. Det er denne transformasjonen fra flate til billedrom som gjør Widerbergs grafikk problematisk, særlig hva angår hans tresnitt, for her behersker han ikke skjæreteknikkens varierte register. Når den tilstrebede vagheten fusjonerer med fraværet av teknisk dyktighet, så fordamper enda mer av det kunstneriske.

«Landsted 2»

«Fragment 2»

«Samarbeid 2»

Galleri Kunstverket:
Nico Widerberg, grafikk
Varer fra 24/10 til17/11, 2019

Den figurative vagheten vi ser i Widerbergs skulpturer, blir mer problematisk når kunstneren går over fra de tre-dimensjonale verkene til den to-dimensjonale grafikken.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.