Kultur

For et år siden skrev jeg en anmeldelse av Håvard Homstvedts utstilling i Galleri Riis. Mitt inntrykk den gang var av en famlende kunstner på jakt etter et faglig fast fotfeste og et eget særpreg. Den gang viste han malerier og skulpturer, nå viser han ulike former av grafikk, og stedet er Kunstverket galleri. Homstedt er en hyppig utstiller og jobber tydeligvis kjapt. Etter mitt skjønn alt for kjapt. Både fargebruken og tematikken er iøynefallende overfladisk, som om hensikten er å skape visuelle slikkepinner.

Tittelen på utstillingen er «Nebula», som betyr tåke. En ikke akkurat flatterende betegnelse for et kunstnerisk prosjekt, men allikevel deskriptivt talende for bildenes vage visuelle retorikk. Ser man på billedtitlene preges de av det samme diffuse tåke-innhold, som om kunstneren bevisst prøver å skjule sine faglige mangler. Kort sagt at han er kunstnerisk ubegavet. Da er det kjekt å ty til tåkeperspektivet, som lett kan forveksles med en dypsindig holdning til det kunstneriske.

På denne utstillingen med Homstvedts grafiske arbeider. er denne visuelle overfladiskheten ganske dominerende. Bare antydningsvis dukker det opp elementer av figurasjon som ikke peker i noen som helst retning. Fargebruken er heller ikke noe avklarende i så henseende. Den lever sitt eget liv og fungerer ofte som et flatt, kulørt overtrekk. Farge og figurer går ikke i hop, de utdyper ikke hverandre med henblikk på en enhetlig mening. På den annen side kan denne overflatiske sammenstillingen av farge og figur skape delikate, dekorative effekter. En type grafikk med designkvaliteter som passer inn i vakre interiører.

Den kunstneriske famlingen jeg registrerte i Homstvedts forrige utstilling, har nå tatt en mer tydelig retning, henimot det man i den postmoderne tenkningen kalte «det vesentlig overfladiske». Ut fra et slikt ståsted eksisterer det ingen dypere virkelighet og sannhet. Alt er overflate og subjektivt føleri. Som kunstner har man da ikke annet gjøre, enn å leke seg med farger og former, skape delikate overflater i lekre farger, som publikum villig lar seg forføre av. Kunsten blir en slikkepinne som fjerner virkelighetens sure oppstøt.

Det Indre Øyet

Lyset i Deg

Radiance

Å Rekke Til (orange)

Dobbel Refleksjon

Kunstverket galleri:
Håvard Homstvedt, «Nebula» grafikk
Varer fra 14/2 til 10/3, 2019