Nytt

Seks år etter at sveitserne i en folkeavstemning bestemte seg for å skjerpe loven om utvisning av kriminelle utlendinger, trådte den vedtatte lovendringen i kraft lørdag 1. oktober. Denne innebærer at utenlandske borgere som heretter begår alvorlige forbrytelser som mord, legemsbeskadigelse, ran samt narkotika-, seksual- og vinningsforbrytelser, automatisk skal utvises fra Sveits, skriver 20 Minuten.
 

sveits-endlich-sicherheit-schaffen
 

Det var Sveitsisk folkeparti (SVP) som i sin tid tok initiativ til avstemningen i 2010, og partiet ble i den forbindelse kritisert for å føre en rasistisk valgkamp, ikke minst på grunn av plakaten med det sorte får som sparkes ut av landet.

Da lovteksten fikk sin endelige utforming i fjor, var SVP av den oppfatning at vedtaket var blitt altfor utvannet. Men i en ny folkeavstemning den 29. februar i år avviste et flertall av velgerne (58,9 %) at utlendinger som i løpet av ti år gjør seg skyldige i to mindre alvorlige forbrytelser, ordensforstyrrelser inkludert, også skal omfattes av loven.

Estimater viser at den nye loven vil kunne resultere i ca. 3500 utvisninger pr. år, mens det tidligere er blitt fattet 5-800 utvisningsvedtak i året. Om SVPs harde linje hadde vunnet frem, kunne dette tallet ha blitt så høyt som 16.000.

Men nå er det altså satt politisk punktum for prosessen, mens det gjenstår å se hvordan den nye loven vil bli håndhevet administrativt og rettslig. For utvisningen er til syvende og sist ikke hundre prosent automatisk. En klausul i loven kan stanse iverksettelse av utvisningsvedtaket hvis det innebærer ekstreme vanskeligheter for den utviste, som dermed blir igjen på tålt opphold.

SVPs nylig avgåtte leder Toni Brunner varsler at han vil følge håndhevelsen av loven med argusøyne. Vil loven bli et kort eller langt skritt i retning folkeviljen? Nye politiske initiativer kan neppe utelukkes hvis SVP ikke blir fornøyd.

 

20 Minuten