Etter at et flertall av de sveitsiske velgerne sa nei til fortsatt fri bevegelighet av EU-borgere til landet sitt, ble Sveitsisk Folkepartis (SVP) leder Christoph Blocher intervjuet av Der Spiegel.

I intervjuet peker han på flere kjensgjerninger som tilsier at EU neppe vil se seg tjent med full konfrontasjon med Sveits. Og fremfor alt understreker han nødvendigheten av å bevare uavhengigheten og det direkte demokratiet.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at endel av det han sier vil gi gjenlyd i Storbritannia, kanskje også i Danmark og Nederland (hva med Norge?).

* * *

Der Spiegel: Herr Blocher, etter folkeavstemningen sa du at EU ville bli den svake parten i de forestående forhandlingene med Sveits. Lider du av stormannsgalskap?

Blocher: Unnskyld meg, men ta nå bare en titt på realitetene. EU vil at Sveits skal bringe skattelovene på linje med deres egne. For det andre vil unionen at vi skal øke beskatningen av renter på bankkonti som tilhører EU-borgere. For det tredje vil de at vi skal bli så institusjonelt sammenvevd at Sveits ville bli nødt til å vedta europeiske lover automatisk i fremtiden. Og så vil de at vi lar EU-domstolen bestemme i traktattvister. Alt dette er i EUs interesse. Hvis EU nå truer med å kutte det bilaterale forholdet, så kan unionen gjøre det. Det ville ikke få Sveits til å gå under.

Ønsker du virkelig å avslutte forhandlingene og bryte avtaler?

Sveits hverken kan eller vil bryte avtaler. Men visse forhandlinger – altså om det å binde våre institusjoner – bør innstilles. Vi vil ikke inngå noen koloniavtaler – ikke engang med EU. Europakommisjonens holdning er denne: Hva er det du vil, lille Sveits, hva er det som har falt deg inn? Jeg trodde vi hadde sluttet å tenke på den måten etter verdenskrigene og avkoloniseringen. Alle snakker om folkenes rett til selvbestemmelse. Gjelder ikke den nå lenger? Det ser ut til at jeg tok feil. Små land blir straffet på samme måte som små gutter. Sveits kan ikke finne seg i det.

Du fremstiller landet ditt som et offer for skumle krefter. Faktum er at Sveits ble enige med EU om en avtalepakke av egen fri vilje. Hvorfor skulle EU la Sveits begrense retten til fri bevegelighet av personer?

Vi sluttet en traktat som omfatter endringsklausuler og opphevelsesperioder. Vi vil følge disse. Men fordi den frie bevegeligheten av personer er i ferd med å føre til en katastrofe, har det sveitsiske folket bestemt seg for å gå bort fra den. Under traktaten ble det enighet om at avtalen måtte revideres hvis det kom til økonomiske eller sosiale vanskeligheter. Selvfølgelig kan man hevde at det ikke finnes noen slik uorden. Men mer enn 50 prosent av velgerne er kommet til noe annet. Noe sånn som 23,8 prosent av Sveits’ befolkning består av utlendinger, og nesten 15 prosent er naturaliserte sveitsiske statsborgere i første generasjon. Ingen lignende europeisk stat har noe sånt.

EU kan også si opp andre traktater med Sveits, og stenge landet ute av fellesmarkedet.

Det er sant. Men tror du virkelig at EU-landene ville gi avkall på sine interesser? La oss ta et eksempel: Den viktigste avtalen for EU er transittavtalen som tillater fri passasje fra Nederland til Italia, fra ett hav til et annet, gjennom Gotthard-tunnelen. Ønsker man å oppheve denne avtalen? Tyskland? Italia? Benelux-landene? Ja, man kan på litt snobbete vis hevde at vi er bare et lite land, men Gotthard-tunnelen ligger i dette lille landet, og hvis EU sier opp avtalen, så kan vi også gjøre hva vi vil med denne veien. Sveits er i ferd med å bygge og betale for to jernbanelinjer spesielt for EU. Ønsker man å miste disse?

Så du sier at Europa må rette seg etter Sveits?

Nei, men Sveits er ikke medlem av EU, og ønsker ikke å bli det. Vi er et suverent land. Og sveitsiske velgere har nå bestemt seg for at de ønsker å avvikle den frie bevegeligheten av personer. Den sveitsiske regjeringen vil nå utarbeide en plan for gjennomføring innen midten av året. Deretter vil den snakke med EU. Hvis EU ikke går med på den, vil traktaten måtte oppheves. EU-kommisjonen har sagt at den frie bevegeligheten av personer er en av bærebjelkene i det indre europeiske markedet. Jeg er enig i det – men vi er ikke en del av det indre europeiske markedet.

Hvordan vil du prøve å forhindre negative konsekvenser for Sveits – hva angår fri bevegelse av varer og kapital?

Som du vet er jeg forretningsmann, og EMS Chemical (majoritetseid av Blocher-familien) eksporterer mer enn 90 prosent av sin produksjon. For ti år siden gikk to tredjedeler til EU, men i dag er andelen gått ned til omlag 50 prosent, fordi den europeiske økonomien er paralysert og Asia er blitt viktigere. Forresten er Sveits EUs tredje største kunde. Sveitserne kjøper mer fra EU enn de selger til EU. Tror du virkelig at man ville avvise en sånn kunde? Som Charles De Gaulle en gang sa: Land ikke har venner, de har interesser.

I kampanjen før folkeavstemningen la SWP frem skrekkscenarier i form av et overfylt Sveits, et land omgjort til en sementjungel. Sannheten er at landet ditt gjør det bedre enn noen gang. Hvorfor drive med skremselspropaganda?

Det er ikke skremselspropaganda. Hvis ting fortsetter som nå, vil vi passere 10 millioner innbyggere i 2033. I 2061 vil vi bli 16 millioner, hvorav mer enn halvparten vil være utlendinger.

Det er et veldig enkelt regnestykke. Hva med tilbuds- og etterspørselsfaktorene som påvirker innvandringen?

Alle strømmer til vårt land – og Sveits har de største sosiale ytelsene i Europa. Hva skjer hvis en innvandrer blir arbeidsledig etter kort tid? Regjeringen kunngjorde nylig at den ikke trenger å betale for velferden i slike tilfeller. Men kan vi la folk sulte? Og flere og flere innvandrere vil komme. Fra 2016 vil rumenere og bulgarere få rett til fri bevegelse. Når jeg leser tyske aviser merker jeg meg at tyskerne er bekymret over bulgarerne og rumenerne.

Vet du hvor mange utlendinger som jobber for bedriften din?

Rundt 30 prosent.

Er ikke det for mange ifølge SVPs logikk?

Nei. Dessuten ville vi ha fått disse menneskene selv uten fri bevegelse. I henhold til avtalen med EU skal vi gi preferanse til europeere, men den kan jo snart bli droppet, og i så fall ville vi stå fritt til å hente de beste fagarbeiderne fra hele verden.

De fleste som applauderer deg kommer fra høyreekstreme partier. Er du komfortabel med disse gruppenes selskap?

Nei, jeg har ikke noe med disse å gjøre. Men det er ikke mulig å forhindre denslags applaus. SVP har ingenting med fremmedfrykt å gjøre. Jeg avviser også anklagene om at Sveits er fremmedfiendtlig. Vi har ikke den typen utlendingeghettoer som andre europeiske land har, og vi har ingen høyreekstreme partier.

Så det er bare et resultat av en stor misforståelse at SVP er ansett for å være et ytre høyreparti?

Det er hets fra motstandere og journalister. SVP er i dag det største partiet, og det fyller snart 100 år. Det er et forretningsvennlig og konservativt parti. Vi er forpliktet til å sørge for at Sveits forblir det direkte demokratiet det er i dag.

Anser du deg selv som europeer?

Ja, absolutt. Men, jeg beklager, EU er en feil utformet og altfor komplisert konstruksjon. Unionen er også beveget seg langt fra å være et idealistisk fredsprosjekt.

 

Swiss Populist Leader Blocher: ‘We Are a Sovereign Country’

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.