Sveits’ president Doris Leuthard. Foto: David Mdzinarishvili/Reuters/Scanpix.

 

Sveits bør holde en folkeavstemning for å avklare sitt forhold til EU, uttaler den sveitsiske presidenten Doris Leuthard til avisen Blick, etter at forholdet mellom unionen og alpestaten kjølnet betraktelig før jul.

Forhandlinger mellom Sveits og EU har pågått en tid i den hensikt å oppnå et nytt rammeverk for relasjonene mellom de to, opplyser Reuters. Brussel ønsker å erstatte de mer enn hundre bilaterale avtalene med sveitserne, og går ikke av veien for maktspill:

But relations soured this week when the EU granted Swiss stock exchanges only limited access to the bloc, prompting Swiss threats of retaliation for what it called discrimination.

Dette trekket kom muligens litt overraskende på Sveits, som måneden i forveien hadde gått med å å øke sitt bidrag til EU-budsjettet for å sikre landets tilgang til unionens indre marked. Den upassende reaksjonen på velviljen skyldtes muligens en maktfullkommen følelse av å sitte med alle de gode kortene på hånden, noe man også ser antydninger til i forholdet til Storbritannia.

Sveitsisk Folkeparti (SVP), som er det største i parlamentet, er motstandere av å øke bidraget. Samtidig trenger Sveits å handle med EU. For selv om EU drar størst fordel av handelen med Sveits, er det naturlig nok Sveits som ville få de største ulempene av svekkede handelsforbindelser med en mye større blokk som landet er omgitt av.

Sveitserne lar seg imidlertid ikke true til lydighet. Det er uakseptabelt å blande sammen tekniske spørsmål om børsen med politiske spørsmål som det overordnede forholdet partene i mellom, sier Leuthard, som også gir svar på tiltale: Til Blick sier presidenten at sveitserne nå vil «revurdere» sin pengestøtte på milliarder av euro til de østeuropeiske EU-landene.

Leuthard mener derfor det ville være ryddigst å be befolkningen ta stilling til sakskomplekset. EUs krav til Sveits går til dels på bekostning av sveitsernes selvråderett. Unionen ønsker f.eks. at endrede EU-regler automatisk bør reflekteres av Sveits, som også må rette seg etter en domstol som avgjør strider mellom partene.

Motstanden mot slike overnasjonale ordninger var noe av grunnen til at britene var skeptiske til å bli igjen i EU. Sveits har riktignok ikke Storbritannias vekt, men er kanskje vel så opptatte av sin selvstendighet.

Klimaet i øyeblikket tilsier at en ny rammeavtale ikke har en sjanse til å bli ratifisert av befolkningen, kommenterer Sveits’ utenriksminister Ignazio Cassis. Sveits og EU må begynne helt på nytt, mener han. Det ville kanskje være på tide om Norge tenkte i lignende baner.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa» av Christopher Caldwell her.