I følge en meningsmåling utført av Tamedia, det største medieselskapet i Sveits, sier et flertall på 62 prosent av de spurte at islam ikke har noen plass der til lands, skriver Aargauer Zeitung. 38 prosent inntar det motsatte standpunktet.

Styrkeforholdet var nesten eksakt det samme idet de spurte skulle ta stilling til om islam bør anerkjennes offisielt som religion i Sveits. 61 prosent svarte nei eller heller nei enn ja, mens 39 prosent svarte ja eller heller ja enn nei.

80 prosent mener at kristne verdier er en del av sveitsisk identitet, mens 20 prosent svarte negativt på dette spørsmålet.

Et klart flertall av sveitserne ser altså ut til å ha den samme innstillingen til islams plass i deres samfunn som det tyske opposisjonspartiet Alternative für Deutschland (AfD) har programfestet.

Den målte prosentandelen er noe større enn flertallet på 57,5 % som stemte for minaretforbud ved folkeavstemningen i 2009. (Som en kuriositet i disse dager kan det nevnes at meningsmålingene før folkeavstemningen ikke pekte i retning av noe slikt flertall.)
 

sveits-minaretforbud

 

Aargauer Zeitung