Sveits forbereder seg på en folkeavstemning den 28. februar hvor utlendinger som bryter loven automamtisk blir utvist etter endt fengselsstraff. Uten ankerett. Ikke bare de mest alvorlige forbrytelsene som drap, voldtekt og væpnet ran, men også innbrudd og fartsovertredelser hvis de gjentar seg. Det er vanskelig å få sveitsisk statsborgerskap og den nye planlagte loven vil gjelde for alle som ikke har statsborgerskap.  Man får ikke automatisk sveitsisk statsborgerskap selv om man er født i landet. Gruppen av innvandrere som er født i Sveits med utenlandske foreldre uten statsborgerskap kalles for «secondos» (second generation – uten statsborgerskap). Det er 350.000 personer i denne gruppen som ikke anses for å være «målgruppen» for deportasjoner etter kriminalitet.

Under the proposed law, foreigners would be automatically deported after completing their sentences, without the right to appeal, both for serious crimes such as murder, rape and armed robbery, and for two lesser offences committed within a 10-year span such as speeding and breaking-and-entering.

«Secondos», as the Swiss refer in a non-derogatory way to Swiss-born but non-citizen children of immigrants, would also face automatic expulsion if convicted of a crime.

Det var i 2010 at initiativet til lovendringen ble tatt. Den gangen antok man at mellom 500 og 1500 personer ville bli deportert hvert år som følge av den nye loven. Senere har man kommet frem til at rundt 16000 utenlandske kriminelle vil bli deportert årlig. Rundt halvparten av disse oppholder seg illegalt i Sveits.

In 2010, during the referendum campaign, it was assumed that between 500 and 1,500 people would be deported yearly under the new initiative. But a justice ministry expert commission’s report later calculated that the actual number of offenders would be much greater. Based on the initiators’ catalogue of offences, around 16,000 foreign criminals would have to be expelled from Switzerland each year. Around 8,000 of them – basically, half – are living illegally in Switzerland.

Statistikken viser at utlendinger er dømt for 73 prosent av innbrudd, 61 prosent av voldtekter og 58 prosent av begåtte mord. I 2014 var det 73 prosent av de innsatte som ikke hadde sveitsisk pass selv om utlendinger kun utgjør 24 prosent av befolkningen totalt.

It all goes back to November 2010, when 52.9% of voters accepted an initiative organised by the rightwing Swiss People’s Party calling for the automatic expulsion of non-Swiss offenders convicted of certain serious crimes. These included murder, rape, other serious sexual offences, violence such as armed robbery, drug trafficking, human trafficking, breaking and entering, and welfare fraud

ST_20160218_WOEXPEL18_2074069

Swiss People Party satte opp postere som mange mener er rasistiske.

 

Sveits

Neitakk til kriminelle utlendinger.

Zurich

Deportasjonsfengslet i Zurich, nær flyplassen.

Reuters  Swissinfo