Sveits brøt onsdag forhandlingene med EU som har pågått siden 2014 om en avtale om forholdet mellom unionen og alpelandet, som skulle erstatte mer enn hundre bilaterale avtaler.

Uenigheten mellom partene ble uoverkommelig i saker som gjelder innvandring og inntekt, skriver Financial Times.

For sveitsiske politikere var det suvereniteten som stod på spill:

Bern’s decision to withdraw followed stiff domestic political opposition to the draft treaty, which was seen as infringing Swiss sovereignty, despite a broad desire in the country to maintain close EU ties.

Sveits nekter blankt å gi EU-borgere de samme rettighetene til sosiale støtteordninger som sveitsere har, og aksepterer heller ikke at utlendinger kan arbeide på korttidskontrakter i Sveits til lav lønn, opplyser Reuters.

Sveits vil heller ikke bøye seg for EUs subsidieregler:

The EU wants Switzerland in principle to ban state aid that can skew competition for the single market, with some exceptions.

This has raised Swiss concerns about losing public subsidies for some sectors and state guarantees for regional banks.

De havarerte forhandlingene reiser spørsmålet om hvordan forholdet mellom Sveits og EU vil utvikle seg etter hvert som det eksisterende avtaleverket ikke lenger vil holde tritt med utviklingen.

Relasjonene mellom partene er tette, all den tid Sveits ifølge Financial Times er EUs fjerde største handelspartner, og det bor 1,4 millioner EU-borgere i landet.

Bevegelsen av både mennesker og varer kan bli mindre:

Switzerland’s decision to abandon the talks means that as existing treaties lapse, trade and immigration between Europe and a country at the heart of the bloc could be dramatically restricted.

Frustrasjonen er stor over de brutte forhandlingene i Brussel, som minner om at Sveits årlig eksporterer for 160 milliarder euro til EU.

Det ville imildertid være uråd å få gjennomslag for en avtale etter EUs hjerte i Sveits, hvor folket har siste ord:

Under Switzerland’s consensual political model, any deal would have to be agreed in a nationwide referendum, with approval from both a majority of the overall population and a majority of the country’s 26 cantons.

Dette er en seier for det direkte demokratiet og det sveitsiske folket, kommenterer Sveitsisk Folkepartis (SVP) leder Marco Chiesa.

 

Kjøp Asle Tojes siste bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.