Kommentar

EUs overvåkningsorgan for rasisme og fremmedfrykt vil ikke offentliggjøre en rapport om antisemittisme i Europa fordi konklusjonen var feil. Rapporten fant at muslimske og palestinske grupper sto bak mye av hetsen og hendelsene.

Financial Times har fått tak i en kopi av den 112-sider lange rapporten som European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) fant var for kontroversiell til å utgi.

«There is a trend towards Muslim anti-semitism, while on the left there is mobilisation against Israel that is not always free of prejudice,» said one person familiar with the report.

Some EUMC board members had also attacked part of the analysis ascribing anti-semitic motives to leftwing and anti-globalisation groups, this person said. «The decision not to publish was a political decision.»