Nytt

Motstanden mot innvandring er sterkere i Tyskland, Frankrike og England enn i Sveits. En av Sveits’ største dagsaviser, Blick, har fått utført meningsmålinger i de tre EU-landene. Hadde befolkningen i disse landene fått stemme over masseinnvandringen, tyder alt på enda tydeligere ja til begrensninger enn i Sveits.

I Sveits var jo flertallet tynt: 50,3 %. Ifølge Blick’s måling vil 61,8 % av tyskerne begrense innvandringen, i Frankrike 69,7 % og i Storbritannia hele 77,5 %.

Målingen ble foretatt av markedsanalysefirmaet Isopublic.

Det har vært snakk om en smitteeffekt til andre europeiske land. Men sveitserne er altså langt fra å være de mest kritiske i Europa til fri bevegelighet. De har bare, i motsetning til innbyggerne i andre land, hatt en sjanse til å stemme om saken.

Folk ble også spurt om de var ubetingede tilhengere av fri beveglighet. I Tyskland sa mindre enn en tredel ja, i Frankrike en femdel, og i Storbritannia var det kun 15 prosent støtte til ubetinget fri flyt av arbeidskraft.

Mange i Tyskland, Frankrike og England ønsker seg mer direkte demokrati. Undersøkelsen viser at annenhver engelskmann, tre firedeler av franskmennene og om lag fire femdeler av tyskerne ønsker «at det i fremtiden utføres folkeavstemninger i EU om viktige saker».

Det er bemerkelsesverdig at i Tyskland og England er flertallet blant kvinner høyere enn blant menn (i Frankrike omvendt). Også interessant: 61 % av tyskerne i alderen 18-34 vil begrense innvandringen – hele seks prosentpoeng flere enn i gruppen 55+.

Fordømmelsen fra de politisk korrekte eliter har vært unison etter at sveitserne stemte for en innstramming av innvandringspolitikken. Hva skal de svare til dette? At folk ikke vet sitt eget beste? At de har misforstått, som Gry Blekastad Almås fastslo i Dagsnytt Atten heromdagen?

 

Blick: Europäer extremer als Schweizer