Sveits innfører nå begrensninger på innvandring fra samtlige EU-land. Begrensningen skyldes at den sveitsiske befolkningen er urolig på grunn av den svært høye innvandringen til landet.

Sveits, som ikke selv er EU-medlem, har fra før en spesiell kvote for innvandring fra de åtte østeuropeiske landene som ble med i EU i 2004. I tillegg gjelder spesielle og strengere regler for Bulgaria og Romania som ble med i EU i 2007.

Justisdepartementet opplyser at det nå vil begrense innvandringen fra de øvrige 17 EU-landene til 53.700 bosetningstillatelser per år. Sveits kan i henhold til en avtale med EU påkalle en sikkerhetsklausul hvis innvandringen overstiger et visst nivå.

EUs utenrikspolitiske sjef Cathrine Ashton mener sveitsernes tiltak er i strid med EU-avtalen, og hevder at tiltaket overser de store fordelene med fri bevegelse i EU.

Den totale innvandringen til Sveits har imidlertid oversteget utvandringen med 60.000 til 80.000 personer de siste årene, og den sveitsiske regjeringen tar befolkningens uro over den store innvandringen på alvor:

– Det er uro i befolkningen, og det er nødvendig å ta denne uroen alvorlig, sa justisminister Simonetta Sommaruga på en pressekonferanse onsdag.

Ifølge EUs eget statistiske byrå, Eurostat, mottok Sveits i 2011 – i abso­lutte tall – flest innvandrere av de 31 EU- og EØS-landene, rett foran Norge.

Benyt­ter man derimot netto­tal­lene fra Eurostat, slik f.eks. Finans­avi­sen gjør, end­rer bil­det seg: da lig­ger Norge på toppen med mottatte 9,4 inn­vand­rere per tusen inn­byg­gere, med Sveits som num­mer to med 8,3 inn­vand­rere per tusen innbyggere. Både Sveits og Norge ligger høyt over gjennomsnittet i samtlige 27 EU-land.

VG: Sveits begrenser innvandring fra alle EU-land

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂