Nytt

Den sveitsiske regjeringen har tillyst en folkeavstemning om tre foreslåtte grunnlovsendringer den 9. februar 2014. Det mest oppsiktsvekkende forslaget tar til orde for maksimumsgrenser for innvandringen til landet, hvilket blant annet vil innebære reforhandling av avtaler med EU om fri bevegelse av personer (de andre forslagene vedrører jernbanefinansiering og sykeforsikring).

Avstemningen kommer i stand på initiativ fra en folkeaksjon kalt «Mot masseinnvandringen» igangsatt av Sveitsisk Folkeparti (SVP), som har samlet inn 136.195 underskrifter – godt over minstekravet på 100.000.

Initiativet er begrunnet med den ukontrollerte tilstrømningen av utlendinger, som har økt i andel av befolkningen fra 5,9 prosent i 1950 til 22 prosent i 2010, med de konsekvenser det får for boligpriser, lønninger, sosiale ordninger og veitrafikk, samt misbruket av det politiske asylet og den medfølgende kriminaliteten.

Forslaget tar konkret til orde for en ny paragraf i den sveitsiske forfatningen, hvor det slås fast at landet selv bestemmer over innvandringen til landet, asylinnvandringen inkludert. Årlige maksgrenser skal utarbeides i samsvar med Sveits’ samfunnsøkonomiske interesser, og retten både til familieinnvandring og sosiale ytelser kan innskrenkes. Kriteriene for tildeling av opphold vil ta hensyn til arbeidslivets behov, økonomisk forsørgelsesevne og en ikke nærmere definert integreringsevne – Integrationsfähigkeit.

Internasjonale avtaler som ikke harmonerer med bestemmelsene, kan ikke inngås. Som en overgangsordning skal eksisterende avtaler som ikke harmonerer, reforhandles innen tre år.

Talsmenn for sveitsiske arbeidsgiverorganisasjoner og andre politiske partier har tatt til motmæle mot forslaget, som de mener er vanskelig å fastholde overfor EU, og at adgangen til EU-markedet i så fall kan settes på spill.

 

Tagblatt/SDA: Anfang Februar 2014 wird abgestimmt