Det er duket for en storstilt strømprisdebatt når Senterpartiet møtes til landsmøte i Trondheim i midten av mars. Hele 11 av 16 fylkeslag har levert forslag om endringer i strømpolitikken. Et gjennomgående tema hos de fleste er at regjeringen må være hardere overfor EU og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.

«Handlingsrommet innenfor EØS-avtalen må snarest utfordres og avklares», krever Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti i et felles forslag.

Fylkeslaget i Buskerud mener at det må «foretas en nedskrivning av strømprisene over statsbudsjettet med 100 pst. for strømpriser over 70 øre/kWh til samtlige strømforbrukere i Norge». I praksis en makspris på 70 øre.

Det samme krever Sogn og Fjordane Senterparti. Men riktignok med et forbehold om at man ønsker en slik makspris «dersom prisnivået fremover ikke tar vare på Senterpartiets mål om stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser».

Elektrifisering

Strømforslaget fra Finnmark Senterparti til landsmøtet handler utelukkende om elektrifisering av gasskraftanlegget på Melkøya, noe de er imot. Også Nordland Senterparti krever at en eventuell elektrifisering av Melkøya i så fall må skje gjennom produksjon av ny kraft, eller ved at Equinor kutter utslipp gjennom karbonfangst og lagring i stedet.

De resterende åtte strømforslagene som er kommet inn til landsmøtet, handler om strømpriser og nasjonal kontroll over kraften.

Flere av fylkeslagene har tydelig latt seg inspirere av hverandre, og mange identiske formuleringer går igjen. Fire fylkeslag har samme tittel på sitt forslag: «Strømpriskrisen må løses!».

Vil reforhandle utenlandskabler

Alle disse åtte forslagene tar på ulikt vis til orde for at Norge må frikoble seg fra prisdannelsen på strøm i Europa og Storbritannia. Mange tar også til orde for at Norge må ta initiativ overfor EU for å finne nye løsninger der EØS-avtalen hindrer norske ordninger.

Lengst i dette går kanskje Oslo Senterparti:

– For å løse strømpriskrisen må vi teste tiltak uten at det er forhåndsavklart at løsningene er innenfor EØS-avtalen. Handlingsrommet i EØS-avtalen må skapes med politisk vilje, skriver fylkeslaget i sitt forslag.

Fire av fylkeslagene krever at Norge må reforhandle avtalene for utenlandskablene Nordlink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia.

Tre av dem krever at Norge ikke skal reinvestere i nye kabler når Danmarks-kablene Skagerrak 1 og 2 når sin tekniske levetid i 2026.

Mer moderat forslag

De ulike forslagene skal behandles på landsmøtet i Trondheim helgen 17.–19. mars. De har nå vært gjennom kvernen til resolusjonskomiteen i partiet, som ledes av nestleder Ola Borten Moe.

Han skriver i en pressemelding at komiteen ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling på landsmøtet.

– Det har kommet særlig mange innspill på framtidens kraftpolitikk. I tillegg til de kortsiktige løsningene er det viktig at landsmøtet peker ut en retning for hvordan vi skal løse de langsiktige løsningene i kraftpolitikken, sier Borten Moe.

På bakgrunn av de innkomne forslagene har resolusjonskomiteen kommet med et eget forslag til en strømuttalelse som de ønsker vedtatt på landsmøtet.

Denne er langt mer moderat og lite konkret sammenlignet med lokallagenes forslag. Konkrete forslag som makspris, reforhandling av avtaler og initiativer overfor EU er barbert bort.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.