Senterpartiets landsmøte i Trondheim. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Det vil vekke politisk oppsikt at Senterpartiet sier nei til elektrifisering av Melkøya, og samtidig åpner for å vurdere kjernekraft.

Senterpartiet nå går nå imot det som lenge har vært nærmest umulig å diskutere i norsk politikk, nemlig elektrifiseringen av Melkøya.

Dette har vært opplest og vedtatt som en viktig del av det såkalte grønne skiftet alle partier ivrer for.

Men etter hvert har det blitt stadig mer klart at denne elektrifiseringen verken er lønnsom eller spesielt grønn. Samtidig har det blitt stadig mer uklart hva hele det grønne skiftet egentlig går ut på.

Nå har et flertall i Sp fått nok av denne elektrifiseringen på Melkøya, og sier nei. Det ble bestemt på partiets landsmøte i Trondheim lørdag.

Strømsaken var på forhånd ventet å bli en av de store sakene på landsmøtet, og hele 11 av 16 fylkeslag hadde levert inn forslag om endringer i kraftpolitikken.

NTB-Bibiana Piene og Marius Helge Larsen melder om saken.

Blant annet ønsket mange at regjeringen må bli langt hardere i klypa overfor EU, og at norske strømpriser må frikobles fra det europeiske markedet.

Men etter en kort debatt ble en langt mildere innstilling fra resolusjonskomiteen i det store og hele vedtatt. Noen vil si at partiet feiget ut da det kom til stykket.

Tydelig Melkøya-nei

Når det gjaldt elektrifisering av Melkøya, gikk et flertall på landsmøtet imot komiteens innstilling.

– Planene om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett må stanses, da dette setter en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, heter det i punktet som ble vedtatt.

Regjeringen må derfor si nei til Equinors søknad om å få bruke inntil 3,6 terawattimer i året, mener Sp-landsmøtet.

Partiet stemte imidlertid ned flere forslag om makspris og regulering av eksport.

Vil se på kjernekraft

Det vil også gi politisk gjenlyd at Senterpartiet mener det er behov for mer kunnskap om nye energikilder som kan bli relevante i fremtiden, som kjernekraft.

– Vi ser at flere land rundt oss igjen satser på kjernekraft for å sikre forsyningssikkerhet og stabilitet i energisystemene sine, heter det i resolusjonen.

Samtidig påpeker Sp at det fortsatt er store utfordringer knyttet til atomsikkerhet, avfallshåndtering og kostnad.

– I dag har vi sannsynligvis verken kompetanse, regulatorisk rammeverk eller et ordentlig kunnskapsgrunnlag til å gå nærmere inn i et slikt ordskifte ut over det rent konseptuelle. Det vil uansett ta lang tid, erkjenner Senterpartiet.

Men tida er uansett inne for å hente inn mer kunnskap, slår partiet fast.

– Som nasjon vil vi uansett måtte forholde oss til dette, heter det i resolusjonen.

Nei til energimarkedspakke

Samtidig ble Sp’s motstand mot EUs fjerde energimarkedspakke stadfestet.

− Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Norge skal ikke være Europas batteri, sier partiets energipolitiske talsperson Ole André Myhrvold.

– Fremdeles er det nødvendig å ta ytterligere grep for å sikre mer nasjonal kontroll og varig lavere kraftpriser for norske hjem og bedrifter, sier han.

Mange vil med spenning avvente hvordan det nå blir med elektrifiseringen av Melkøya, når det ene av de to regjeringspartiene går klart imot.

Les også: 

Vedum hardt ut mot «bonusfest» i Statkraft – vil ta grep

Bestill fra Document:  

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp flere gode bøker fra Document, se utvalget!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.