Den eneste lovnaden statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har å komme med til sør-norske kraftkunder som betaler dyrt for den norske krafteeksporten til Europa, er at han «skal følge bedre med«.  Noen makspris på strøm, eller noen regulering av krafteksporten vil han ikke ha, selv om han varsler enda høyere strømpriser til vinteren.

– Nei, vi kan ikke regulere kraftnæringen slik at vi hver dag og hver time kommer under en makspris vedtatt i Stortinget. Driften av 1000 kraftmagasiner påvirker prisene. Vi kan ikke ha 1000 politiske vedtak om hvordan disse skal styres til enhver tid, sier han i et sommerintervju med Aftenposten E24 (bak mur).

 

Skjermdump: E24

Etter en båttur inn fra Kilsund, der han ferierer på familiens hytte i det sørlandske skjærgårdsparadiset, ga han denne helgen et sommerintervju til Aftenpostens Sigurd Bjørnestad. Intervjuet er langt, men hvorvidt Støres mange forsøk på å forklare krafteksporten og hvorfor norske politikere ikke kan regulere den faller i god jord hos det norske folk, gjenstår å se.

Strømprisene løper løpsk, Støre applauderer: – Krafteksport er bra for oss

– Innenfor rammer vi bestemmer politisk, må vi finne gode systemer der tilbud og etterspørsel bestemmer produksjon, priser og driften av de 1000 magasinene. Så må vi i tillegg bruke fordelingspolitikk til å hjelpe folk gjennom tøffe tider, sier han.

Han konkretiserer: økt bostøtte, sosialhjelp og støtte til studenter.

Men i første omgang er det markedet som bestemmer: Denne dagen ved fjorden koster strømmen til hytta hans 2,71 kroner pr. kilowatt-time (kWh). Nord for Dovre koster den 1 øre/kWh. Alt dette før nettleie og avgifter.

Politikken skyves i bakgrunnen, nå Støre forsøker å forklare hvorfor kraften selges til 2–3 kroner pr. kilowatt (kWh) når den koster 10–12 øre å produsere.

– Jeg forstår at det kan virke ulogisk. Men kostnaden blir bestemt av teknologien og naturforholdene. Prisen i markedet skal balansere tilbud og etterspørsel. Den blir dannet ut fra behovet og hvor mye strøm som er tilgjengelig. Akkurat nå er det lite vann i våre magasiner og energimangel i hele Europa, sier han.

Noen stengning eller begrensing på eksporten gjennom utenlandskablene vil han ikke ha noe av.

– Når vi har overskudd, kan vi selge til utlandet. Men med jevne mellomrom er det tørre perioder eller hele tørrår, senest i 2019. Da trenger vi kraft fra utlandet for å dekke opp vår egen mangel. Denne handelen er bra for oss, sier han.

Han tar fatt i «tankegangen at vi lukker Norge og produserer for oss selv».

– Det er en farlig tanke og vil ikke tjene oss godt. Det vil kunne gi oss dyrere kraft og kraftmangel i gitte situasjoner. Vi vil neppe kunne importere kraft når vi har behov for det uten at vi bidrar til andre land når de har behov. Det er en gjensidighet i dette, sier Støre.

Priser markedet

Arbeiderpartiet og sosialdemokratiets fanebærer i Norge, lederen for partiet som en gang ble kalt for «ørnen i norsk politikk» lovpriser markedet på et vis som nok vil kunne virke fremmed på partiets eldste kjernevelgere.

– Krafthandelen med utlandet gjennom kabler ligger fast. Men vi har sagt vi skal gjennomgå de avtalene vi har og se på hvordan vi finner rett balanse mellom eksport og import, sier Støre.

Ifølge ham er det mulig til å gripe inn.

– Hvis det er alvorlig kraftmangel eller funksjonskrise i vårt kraftsystem, så åpner avtalene med våre utenlandske kabelpartnere for å regulere eksporten.

– Er vilkårene for å gripe inn oppfylt nå?

– Nei, de er ikke det, svarer han.

– Markedet er en god tjener, men en dårlig hersker. Det må reguleres og virke innenfor politisk vedtatte rammer. Historisk sett har kraftmarkedet tjent oss godt. I 30 år har vi hatt gjennomgående lave priser og stabil forsyning, sier Støre.

Det er hans ambisjon også for de neste 30 årene. Han venter på innspill fra energikommisjonen som er i arbeid.

Han fortsetter å beskrive det som skjer:

– Det er gjennom markedet vi får penger til investeringer i ny kraftproduksjon. Vi får satt en verdi på kraften slik at vi bruker den riktig, sier han.

Les også:

Støres besøk hos «Kongen av Wall Street» er et varsel om hva som kommer

Oljenasjonens nedsnødde politikere

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.