Høyreleder Erna Solberg på sommerturne i ny Høyre-buss. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Høyre-leder Erna Solberg tror ikke utenlandskablene og ACER-avtalen er årsaken til de høye strømprisene. Hun peker i stedet på krig og lav vannstand.

Nylig har NRK snakket med Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg om strømsituasjonen, en situasjon mange har gitt hennes et medansvar for å ha påført landet:

Høgre-leiar Erna Solberg har vore med på å innføre avtalen med Acer. Ho avviser kritikken kontant.

Overfor NRK understrekar ho at norske forbrukarar dei siste 30 åra har tent på kabelutviklinga og på marknadsfastsett pris på straum.

– No er vi i ei krise på grunn av gass og Ukraina, fordi det er krig i Europa. Vi må ikkje gløyme at det er det som er scenarioet: Ikkje Acer, men krigen i Europa og til dels den låge vasstanden i Sør-Noreg, meiner Høgre-leiaren.

Solberg mener vi trenger kablene for å sikre importstrøm fra utlandet når Norge sliter med egen kraftproduksjon.

Historien omkring dette er at det var Stoltenberg-regjeringen som inngikk avtale om å utvikle kraftkablene, men senere  Solberg-regjeringen som sørget for å få lagt ut kablene. Slik forklarer Erna Solberg selv dette overfor NRK:

– Den gang var alle analysane at det kom til å gi jamnare kraftpris i Noreg, at det kunne bli eit par øre høgare, men at det ville gi ein meir stabil kraftsituasjon framover.

Det scenarioet vi har no, er heilt annleis enn det som var då. Det at vi skulle ha krig i Europa og utfordringar med gass framover, var ikkje ein del av det som var scenarioa på den tida, sier Solberg.

I motsetning til mange andre politikere og store deler av opinionen hevder hun at det er gunstig for Norge å ha disse kablene:

– Vi ville hatt mindre kraft i Noreg i dag viss vi ikkje hadde hatt kablar. Då hadde det ikkje blitt oppfatta som lønnsamt å bygge ut kraft i Noreg. Mange av dei ekstra kraftutviklingane vi har hatt dei seinare åra, hadde neppe blitt sett på som lønsame med kraftoverskot ein ikkje visste korleis ein skulle handtere.

Får refs av Listhaug

NRK forteller at Høyre og FrP ryker i tottene på hverandre om denne saken:

– Dette held rett og slett ikkje, Erna!

Det skriv Listhaug på si Facebookside. Ho går til det skrittet at ho kallar Høgre for «den største bremseklossen for at vi skal få politisk styring på kraftkrisa».

Frp-lederen lister opp følgende saker der hun savner støtte fra Høyre:

*50 øre makspris på straum for hushaldningar og bedrifter.

*skrote elektrifiseringa av sokkelen.

*stille krav til magasinfyllinga.

*avgrense straumeksporten til utlandet.

Overfor NRK avviser Solberg Høyre kritikken, og går i stedet til motangrep på Frp:

– Dei løysingane Frp har fremma vil ikkje få styring på nokon kraftkrise. Dei har fremja forslag som vi har stemt imot fordi vi meiner dei er feil, seier Høgre-leiaren.

Hun mener at Frps forslag kan gjøre kraftkrisen enda verre, selv om folk får lavere regninger.

Til forslaget om makspris sier Solberg på at det ikke bidrar til at folk sparer strøm, noe de bør gjøre når det er mangel på kraft.

Solberg skiller også på tiltak for husholdninger og bedrifter, og sier Høyre vil komme tilbake til det sistnevnte. Hun er ikke avvisende til stand i strømeksporten dersom forsyningssikkerheten er truet. Men først og fremst håper hun at naturen selv ordner opp i dette:

– Eg håper på ein regnfull haust, særleg på Austlandet, så vi får fylt opp vassmagasina.

Les også: 

Borten Moe om strømkablene: – Ingen politiker ville skrevet under på avtalen i dag

Nyhet fra Document forlag, bestill i dag:

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Bestill også:

Ny bok fra Kjell Skartveit

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.