Nå får statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klar beskjed fra sine egne ordførere rundt om i landet: Norge må beholde mer av sin egen kraft selv.

Landet rundt øker engasjementet og sinnet mot økende strømpriser som rammer både innbyggere og næringslivet hardt.

Saken blir bare enda mer krevende for Støre-regjeringen når selv det som skulle være Arbeiderpartiets lokale støttespillere vender ryggen til den politikken som føres.

NRK har skrevet om saken, og det berettes om et nettverk med over 160 kommuner – og vel 60 ordførere fra Arbeiderpartiet – som er skeptisk til hvilke følger dagens kraftsystem får for Norge:

– Vi mener det er en åpning for at når det går ut over allmenne interesser, så kan man gjøre endringer og kanskje strupe igjen på kablene til utlandet, sier tidligere Sauda-ordfører Torfinn Opheim (Ap) til NRK.

Han har en fortid som stortingsrepresentant og leder nå Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK).

Han får støtte av ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal kommune, som også er med i LVK:

– … min grunnholdning er at vi ikke skal eksportere vår strøm uforedlet. Eksporten skal skje i form av industrivarer produsert blant annet gjennom kraftforedlende industri.

Sauda-ordfører Opheim mener dagens tilstander, med mangedobling av strømregningen for mange nordmenn, gir åpning for å se på kraftpolitikken på nytt:

– … de ekstreme tilstandene var det ingen som så da vi inngikk disse avtalene. Vi så ikke at prisene kunne stige til disse høydene vi ser i dag. Derfor må vi gjøre tilpasninger nå.

70 Sp-ordførere er også blant de 160 kommunene i nettverket av vannkraftkommuner, så dette er et felles rødgrønt opprør mot egen regjering.

NRK beretter at også sterke krefter fra fagbevegelsen protesterer mot politikken. Så det blåser motvind mot regjeringen fra alle kanter, ikke minst fra «egne rekker».

Mye i denne saken handler om de omstridte utenlandskablene som frakter strøm til og fra Norge. Slik har norsk vannkraft blitt et «batteri» for Europa, mener kritikerne.

Senterpartiets rolle i det hele er også et tema det nå settes kritisk lys på:

På seminaret «Norsk fornybar energi i et klimaperspektiv» 5. mai 2008 hyllet Senterpartiets olje- og energiminister Åslaug Haga ideen om Norge som et grønt batteri, skriver NRK.

Sps energipolitiske talsperson Olé Andre Myhrvold forsvarer partiets rolle i det som av mange ses som en politikerskapt krise.

Nå har situasjonen endret seg, mener han, ifølge NRK.

–  Hvilke valg Tyskland gjør i sin energipolitikk – som å fase ut fossil energi eller legge ned atomkraftverk – påvirker dramatisk strømprisen i Norge, uten at vi har påvirkning på de beslutningene.

Også i befolkningen generelt er det stor misnøye med hvordan strømsituasjonen håndteres. Det merkes ikke minst i sosiale medier. Eksempelvis har Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm» fått over 600.000 medlemmer og skal denne uken ha en markering foran Stortinget.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) er blitt intervjuet om saken. Hun erkjenner overfor NRK at det er en «strømpriskrise» og viser til regjeringens støttetiltak.

Men hun hevder at Norges utenlandskabler er regulert gjennom både EØS-avtalen, frihandelsavtalen med Storbritannia og avtaler med andre land, og at prissituasjonen ikke er nok til å gå fra disse:

Mange vil undre seg over hvorfor ikke Norge som en selvstendig nasjon kan informere de andre landene om at nye forutsetninger gjør at vi vil løse energisituasjonen på en annen måte.

Slikt er vanlig i internasjonal politikk, det er liten grunn til å tro at det ville utløst noen dramatiske reaksjoner fra noen, ut over kanskje en misfornøyd note eller to som ingen trenger å miste nattesøvn over.

I andre land ville det antagelig tvert imot blitt konstatert av norske politikere for første gang på flere tiår vil prioritere sin egen nasjons interesser. Det er noe andre nasjoners politikere ser på som en selvfølge og gjør hele tiden.

Les også: 

Intern uenighet om utenlandskabler i regjeringen

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi ønsker oss enda flere abonnenter:

Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.