Nytt

Det største partiet i Sveits legger planer for å komme seg ut av Schengen-samarbeidet. Sveitsisk Folkeparti (SVP) sa allerede i 2010 at Schengen var en katastrofe. De har ikke forandret mening siden.

Nestlederen for partiet, visepresident Christoph Blocher, uttalte i et intervju med Tages-Anzeiger:

“If we see that the law to implement [a 2014 vote to curb immigration] does not massively reduce immigration, the People’s Party will launch an initiative to end the free movement of people«

Partiet har hele tiden sagt at hvis ulempene blir større enn fordelene av et Schengen-medlemsskap, så må avtalen enten reforhandles eller sies opp.

Bakgrunnen for at Schengen nå tas opp til diskusjon er at 50,3% av sveitsiske velgere i 2014 stemte for SVPs forslag om å innføre begrensninger på antall arbeidere fra EU- og EFTA-land. Parlamentet har tre år på seg til å gjennomføre vedtaket. Tidsfristen er 9. februar 2017.

Problemet er Schengen-avtalen. Sveits har bundet seg til EU. De skal avholde forhandlinger om saken med Jean-Claude Juncker 19. september.

Express  Swissinfo