Nytt

En valgdagsmåling, som med en ikke oppgitt sannsynlighet har en feilmargin på pluss/minus to prosent, tyder på et forslag fra Sveitsisk Folkeparti (SVP) om deportasjon av kriminelle utlendinger vil bli vedtatt med ca. 53 prosents flertall i en folkeavstemning, hvor alt tyder på at også et nødvendig flertall av kantonene bifaller forslaget (tjue mot seks).

SVPs forslag innebærer at utlendinger som har begått forbrytelser av en viss alvorlighetsgrad skal kastes ut av landet, uten hensyn til deres personlige situasjon, og det har møtt motstand blant annet fra kirkelig hold.

Foruten alvorlige forbrytelser som mord, voldtekt, seksualforbrytelser, voldsforbrytelser, væpnet ran, narkotikasmugling, menneskesmugling og innbrudd, skal også velferdssvindel medføre utkastelse.

De vestlige kantonene nær grensen til Frankrike er mest negative til forslaget, som får sterkest støtte i de sentrale delene av den sveitsiske konføderasjonen.

20 Minuten: Ausschaffungs-Initiative kurz vor Annahme