(Illustrasjonsfoto)

Parlamentet i Baselland har med stort flertall (63–9) torsdag vedtatt en endring i opplæringsloven som heretter forplikter skolene i den sveitsiske kantonen til å melde fra til migrasjons­myndighetene om elever med utenlandsk statsborgerskap som har vanskeligheter med å integrere seg i Sveits, det melder Basler Zeitung.

Den nye ordningen er ment å gjelde vesentlige problemer, for eksempel vegring mot deltagelse i undervisningen, forstyrrelse av undervisningen, tegn til radikalisering og manglende respekt for så vel medelever som lærere, i særdeleshet kvinnelige lærere. Melding til migrasjons­myndighetene skal kun finne sted etter å ha konstatert at rimelige pedagogiske anstrengelser har vært forgjeves.

Ifølge loven er arrangementer utenom undervisningen i regi av skolen også obligatoriske, og det presiseres at deltagelse ved lokale, tradisjonelle arrangementer ikke kan nektes av religiøse grunner.

Lovendringen kommer to år etter en sak hvor sveitsiske myndigheter suspenderte statsborgerskaps­prosessen for familien til to muslimske elever i Therwil som hadde nektet å ta sine kvinnelige lærere i hånden, slik skikken er i Sveits, fordi dette angivelig var i strid med deres tro. Skolemyndighetene i kantonen tok siden affære og gav klar beskjed om at alle elever er pliktige til å akseptere håndtrykk.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.