Nytt

Saken med to muslimske skoleelever som nektet å ta lærerinner i hånden ved en ungdomsskole i Therwil i Sveits, vakte stor oppsikt landet rundt for et par måneder siden. Nå har skolemyndighetene i kantonen Baselland, hvor Therwil ligger, valgt å sette foten ned for tøvet, skriver Aargauer Zeitung.

Heretter gjelder det generelt at alle elever har plikt til å akseptere et håndtrykk:

Som utdanningsdirektør Monica Gscwind i dag personlig meddelte skolelederne i Basellands folkeskoler, kan lærerinnene gjøre krav på et håndtrykk. Hvis elevene vegrer seg for å gi lærerinnen hånden, vil disse bli møtt med sanksjoner.

De to elevene i Therwil må med andre ord tilpasse seg sveitsisk sedvane heretter, noe hverken skolen eller lokale skolemyndigheter forlangte av dem. Myndighetene i kantonen – som i likhet med andre sådanne er selvstendige delstater innenfor den sveitsiske føderasjonen – opphever altså denne ikke spesielt kloke beslutningen.

Reaksjonene på overtredelsene av den nye regelen kan variere. I verste fall vil de svi kraftig:

Elevenes foreldre kan bli gjenstand for formaninger, eller med en mulkt på opptil 5.000 francs. I tillegg kan det bli iverksatt disiplinærtiltak overfor elevene, som en muntlig formaning, en diskusjon med de foresatte eller en skriftlig irettesettelse av foreldrene.

Begrunnelsen for disse ordningene kan nesten få en til å gispe av fryd:

Allmennhetens interesse av likestilling mellom menn og kvinner samt integrering av utlendinger, tillegges vesentlig større vekt enn skoleelevenes religionsfrihet.

Om det er noe som kjennetegner muslimers, i særdeleshet islamisters, konflikter med vestlige storsamfunn, så er det at angivelig religiøse regler alltid skal ha forkjørsrett overfor et hvilket som helt annet hensyn. I sivilsamfunn fungerer det jo ikke slik. Hensyn veies mot hverandre; av og til viker det ene, av og til det andre.

Det er noe befriende ved et virkelig uavhengig og demokratisk land som uten å nøle forteller nye innbyggere hvor skapet skal stå, og andre stater kunne med fordel trekke lærdom av Sveits.

I det misforstått hensynsfulle Norge nærer man mer eller mindre bevisst en vrangforestilling om at tilpasning til det norske samfunnet lettest finner sted hvis man er snill og ikke stiller krav. At formidling av norske sedvaner dermed i praksis ikke finner sted, legger da også vel til rette for alle tiders kræsj lenger down the road. En resolutt opptreden på egne verdiers vegne helt fra starten av er i virkeligheten mer omtenksomt.

håndtrykk-sveitsisk-lærerinne
Sånn, ja. Vi gjør dette ordentlig, gutter. Ikke noe tull her.

 

Aargauer Zeitung
document.no