Nytt

Den 1. januar trådte en ny lov i kraft i Sveits, hvor reglene for utdeling av nye sveitsiske stats­borgerskap er blitt revidert, skriver Kronen Zeitung. Heretter vil stats­borgerskap ikke bli delt ut til personer som har mottatt sosialhjelp i løpet av de siste tre årene, med mindre de har betalt tilbake pengene.

Endringen er en klar skjerpelse av tidligere lovgivning, hvor det var tilstrekkelig at man ikke mottok sosialhjelp på søknads­tidspunktet.

Siden årsskiftet kan dessuten personer som bare har midlertidig oppholds­tillatelse i Sveits, ikke søke om å bli statsborgere. Den adgangen er heretter reservert dem som har fått permanent opphold etter flere år. Personer som har fått fengsels­dommer på tre måneder betinget eller mer, kan heller ikke søke.

Den nye statsborger­loven stiller også krav om at man oppfyller kriterier for integrerings­vilje, som for eksempel av man pleier kontakt med sveitsere. I tillegg kommer krav til språk­beherskelse som varierer fra kanton til kanton, men forbunds­statens minimums­krav er sertifiserings­nivået B1.

Endringene i loven innebærer også noen lettelser, som at kravet til botid i Sveits senkes fra tolv til ti år. For personer mellom ti og tjue år teller hvert år dobbelt.

Den nye loven viser at Sveits ikke bare har sett seg nødt til å stramme inn på det enorme privilegiet et stats­borgerskap er, en erkjennelse vi er fryktelig langt unna i et Norge som til sammenligning deler det ut som godteri; den viser også at sveitserne bruker sine demokratiske instrumenter aktivt til å iverksette tiltak som åpenbart er i samsvar med folkeviljen.

 
 

Kjøp Kent Andersens bok her!