(Illustrasjonsfoto)

Et nytt krav gjør at man må kunne forsørge seg selv for å søke om permanent oppholdstillatelse i Norge.

Det nye kravet om egen inntekt vil gjelde for dem som leverer en søknad om permanent oppholdstillatelse hos politiet 1. september i år eller senere.

Det nye kravet er vedtatt av Stortinget og regjeringen og gjelder for søkere mellom 18 og 67 år. Man må ha hatt en samlet arbeidsinntekt eller næringsinntekt på minst 238.784 kroner før skatt, og man kan heller ikke ha mottatt økonomisk sosialhjelp fra NAV de siste tolv månedene.

I tillegg må man selv ha hatt denne inntekten, og kan ikke telle med penger som ektefellen eller annet familiemedlem har tjent. Penger man har fått av andre eller som man har på konto fra før av, telles heller ikke med.

Noen personer mellom 18 og 67 år kan imidlertid få unntak fra det nye kravet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂