Anundsen vil skjerpe kravene

– I dag gis som regel permanent oppholdstillatelse etter tre år. Permanent oppholdstillatelse medfører et utvidet vern mot utvisning, ved for eksempel kriminelle handlinger og brudd på utlendingsloven. Med dette forslaget må utlendingen ha opphold i minst fem år før de kan få permanent opphold, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen(Frp).

– Forslaget vil sannsynligvis medføre at flere utlendinger blir utviste som følge av kriminelle forhold og brudd på utlendingsloven, siden det tar lengre tid før utlendingen oppnår et større vern mot utvisning, sier Anundsen videre.

Departementet mener at tre års opphold i Norge gir en begrenset tilknytning til riket, og at det derfor er mindre grunn til å gi fortsatt opphold dersom det opprinnelige grunnlaget for at det blir gitt oppholdstillatelse i Norge har bortfalt.

Forslaget innebærer at hvis utlendingens grunnlag for oppholdstillatelse i Norge ikke lenger er til stede etter tre, fire år, for eksempel som følge av et samlivsbrudd, vil utlendingen som hovedregel ikke få fortsatt opphold i Norge.

Høringsforslaget kan du lese her.