Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet visse seksuallovbrudd som i dag ikke gir utvisning.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) foreslår å utvide adgangen til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

I forslaget departementet sendte ut på høring torsdag foreslås det blant annet å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som overtrer vegtrafikkloven.

– Dette omfatter grove fartsovertredelser, kjøring uten førerkort og ruspåvirket kjøring. Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven, sier Kallmyr.

Departementet foreslår i tillegg en adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for blant annet visse seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke fastsetter en unødig høy terskel for utvisning i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier justis- og innvandringsministeren.

Fristen for å gi merknader til høringsforslaget er satt til 15. august 2019.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.