Nytt

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) (t.v.) og Samferdselsminister Jon Georg Dale på Frps landsmøte 2019 på Gardermoen. 
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

For å hindre at offentlige ansatte og andre henges ut på nett vil regjeringen endre personopplysningsloven.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) mener den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for innsamling og publisering av informasjon om enkeltmennesker som kan være problematisk.

– Det skaper utfordringer for den enkeltes personvern, og det er viktig at lovverket tar høyde for disse utfordringene, sier Kallmyr i en pressemelding.

Han mener at dagens utforming av lovverket gjør det vanskelig for den enkelte å protestere hvis bruken av personopplysninger har gått lenger enn ytringsfriheten gir rett til. Samtidig må ikke lovendringene hindre ytringsfriheten.

Regjeringen foreslår blant annet at det bør åpnes for mer nyanserte avveininger mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet.

– Særlig i forbindelse med enkeltpersoners ytringer på internett vil det kunne skje at den som ytrer seg, hevder at formålet er journalistisk, mens den som ytringen gjelder, mener at formålet i realiteten er noe annet, for eksempel sjikane eller uthengning, heter det i høringsnotatet.

Endringen vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet, ifølge Justisdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslaget til endringer på høring. Høringsfristen er 6. desember.