Mazyar Keshvari fra Fremskrittspartiet sier de vil følge i Danmark- og Sveits’ spor. Asylsøkere som ankommer landet med verdier over 10.000 kroner skal måtte betale for seg så langt de kan. FrP vil fremme forslag om at asylsøkernes eiendeler kan konfiskeres for å dekke kostnader ved opphold i Norge. Dette er på linje med reglene for å motta sosialhjelp, forklarer Keshvari.

– Hvis man kommer i en situasjon der noen har verdier, men nekter å betale for seg, blir spørsmålet hva man skal gjøre. Det å kunne ta noen av de midlene og bruke det på det det koster å ha mennesker her, synes ikke vi er et urimelig krav, sier Keshvari.

– Dette skal skje på samme måte som med sosialhjelp. Du er nødt til å realisere verdier du har og bruke disse på livsopphold før du kan søke det offentlige om støtte, sier Keshvari.

– Vi vil at de som har midler og verdier til det skal dekke alle kostnader ved deres opphold. Og hvis de ikke gjør det, så kan verdiene deres konfiskeres slik det gjøres i Danmark, sier Keshvari til NRK.

Mazyar Keshvari

Kostnadene blir skyhøye – asylsøkerne må også bidra. Mazyar Keshvari er klar i sin tale.

Selv Jonas Gahr Støre må si seg enig i logikken.

– Hvis du har verdier, penger, en formue når du kommer til Norge og søker asyl, er det rimelig at du selv er med på å dekke kostnader. Slik som sosialhjelp fungerer i dag, sier Støre.

Men noen lovendring er ikke nødvendig, mener Støre.

Den danske integrasjonsministeren, Inger Støjberg, ble kalt rasist da hun ville gjøre om loven i Danmark. Gjenstander med stor affeksjonsverdi blir nå unntatt fra regelen.

NRK