Innenriks

Fremskrittspartiet ved innvandringspolitisk talsmann Mazyar Keshvari foreslår et helt nytt asylregime, der alt kanaliseres gjennom FN som screener i utlandet.

Den nåværende politikken hvor man tar imot alle som kommer og bruker store ressurser for å finne ut om de oppfyller kravene, er en sløsing med tid og krefter, som kunne vært brukt bedre til integrering, mener FrP. Partiet vil foreslå:

 

  • Det sendes et tydelig signal om at asylsøkere som kommer utenom FN-systemet ikke blir akseptert.
  • Det opprettes flere leirer i nærområdene der det er konflikter.
  • Personer som vil påberope seg flyktningestatus må kontakte disse leirene eller FN-apparatet.
  • Norge og andre europeiske land kartlegger hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot, og melder inn dette.
  • Midler som spares ved at man ikke bruker tid på å ta imot asylsøkere brukes i nærområdene.

 

Bakgrunnen for revuderingen er migrasjonspresset på Europa, som er ved å sprenge alle grenser: Ifjor kom 620.000 mennesker. Asylinsituttet sier at man skal være personlig forfulgt, men det er blitt en allmenn rett til beskyttelse hvis man kommer fra krig og konflikt, eller fattigdom. Det er umulig å gradere hvilken faktor som veier mest. Slik forholdene er i Afrika og Midtøsten vil strømmen av mennesker bare øke, særlig ettersom mennesketrafikanter stimulerer behovet og sluser folk til Europa.

Selvfølgelig vil ikke FrP at mennesker drukner. De skal reddes, men så sendes tilbake. Den galopperende trafikken må stoppes.

FrP vil arbeide for en revisjon av Flyktningkonvensjonen. FrP responderer på situasjonen i Europa og presenterer et realistisk alternativ. En slik omlegging av politikken vil trolig flere partier gå inn for når de forstår at velgerne vil straffe dem som bare vil ta imot.

Asyllobbyen er fortsatt sterk. Keshvari blir møtt med skepsis og mistenkeliggjøring av Aftenposten:

– Hva skulle din familie gjort om dere ikke hadde hatt muligheten til å søke asyl i Norge?

– Da måtte vi tatt kontakt med et av kontorene i nærområdene og søkt om beskyttelse der. Enten er man forfulgt eller så er man det ikke, og det vil ikke endres ved den ordningen jeg tar til orde for.

– Er det ikke et paradoks at du nå vil avvikle systemet som hjalp deg til Norge?

FrP går ikke inn for å avvikle asylordningen, men en allokering av ressurser som gjør at de ikke brukes opp på å utrede mennesker som allerede er her. Det er dyrt, både å utrede, og det er dyrt å ha mennesker gående i Norge i årevis. Når de kanskje får avslag, nekter de å forlate landet, og en asyllobby arbeider for at nær sagt alle får bli. Det er ikke et bærekraftig system, mener FrP.

Mange politikere i Europa vil være enige.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Frp-talsmann-mener-Norge-bor-slutte-a-ta-imot-asylsokere-7997754.html