Da leder for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen, lanserte forslaget om at asylsøkere ikke lenger skal kunne søke asyl i Danmark, men må gjøre det fra leire utenfor Europa, ristet Arbeiderparti-topper på hodet. Nå er de på gli og sier de vil vurdere det samme. Sier de.

Arbeiderpartiet vurderer nå etter inspirasjon fra sitt danske søsterparti for å sende asylmottakere til mottak i tredjeland.

I en ny handlingsplan foreslår danske Socialdemokraterne å opprette egne mottakssentre for flyktninger i andre land og samtidig stenge adgangen til å søke asyl på dansk jord.

– Vi vurderer også muligheten for asylbehandling i tredjeland, sier Aps innvandringspolitiske talsmann
til VG.

– Det å finne et system som er mer rettferdig og bærekraftig og samtidig ta våre internasjonale forpliktelser, er det vi vil jobbe med. Men, da er det en forutsetning at det er et nordisk samarbeid, legger han til.

Hans kollega Mattias Tesfaye i Socialdemokraterne sier de gjerne samarbeider med regjeringer i andre land om å opprette et slikt mottakssenter.

– Det vil for eksempel være helt naturlig hvis skandinaviske land inngår et slikt samarbeid, sier han. (NTB)

-Helt uaktuelt var kommentaren fra ledende Ap-folk til danskenes forslag. Støre markerte klar avstand. Gharahkhani har derimot sendt andre signaler, men er også blitt angrepet kraftig for det.

Spørsmålet er: Snakker han på vegne av partiet? Så lenge det kun er han som sier det, er det ikke nok.

FrP-politikk

Det rimer dårlig med at Ap kan være på vei mot venstre. For SV og Rødt er denne omleggingen neppe aktuell. For dem er det FrP-politikk.

Selv Gharahkhani ror og tar forbehold. Det virker ikke tillitvekkende.

Selv om Gharahkhani går langt i å vurdere mottak i land i Asia eller Afrika, fastholder han at det ikke er det samme som danskene eller Frp her hjemme ønsker.

– Det vi har sagt hele veien, og det Jonas har sagt, er at vi skal kunne se nærmere på dette dersom det er på et nordisk eller europeisk nivå. Vi må finne samlende løsninger, og det har ikke Frp forstått. Vi ønsker å ta imot vår andel, men da må vi gjøre det mer humant og rettferdig, sier Gharahkhani. (NTB)

Når man kobler dette til Støres avvisning av det danske forslaget, lurer man på hvor mye som blir igjen av den nye kursen:

– Du skal fortsatt kunne søke asyl i Norge, og vi skal kunne beskytte dem som er forfulgt fra krig, fastslo Støre. (NTB)

Kvoteflyktninger? 

Støre ville at Norge skal ta flere kvoteflyktninger via FN:

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa da at han er enig i at framtidas vei inn i Norge hovedsakelig må være som kvoteflyktning, og at tiden med stor strøm av flyktninger til Norge kan være over.

– Norges hovedstrategi bør framover være at de som skal få komme, er kvoteflyktninger via FN, sa han i sin tale til den nordiske arbeiderkongressen SAMAK i Stockholm. (NTB)

Men det NTB ikke nevner i sitt referat er at danskene sier nei til kvoteflyktninger og også Socialdemokraterne står bak dette.

Hva blir det igjen av tilnærmingen til danskene?

Famler

Det utspillene tyder på er at Ap famler og ikke vet hva det skal bestemme seg for. De ser ut til å ville ha i pose og sekk.

Det er vanskelig å se hvordan Støre vil kunne overleve å legge seg på danskenes kurs. Forklaringen er enkel:

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) var positiv til de danske sosialdemokratenes forslag da partileder Mette Fredriksen i februar tok til orde for å fjerne retten til å søke asyl på dansk jord. (NTB)

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!