Janusansiktet: På den ene side, på den annen side … Støre vil så gjerne tilfredsstille alle parter. Han vil gjerne ha dialog og drøfting helt til alle er så utmattede at man «kommer til en omforent løsning». Men partiet hans er kløyvet på midten i innvandrings- og intergreringspolitikken. Det blir Støres ildprøve om han klarer å forene fløyene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre forsvarer partiets tøffere linje i innvandringsdebatten. Når systemet bryter sammen, kan ikke diskusjonen overlates til FrP, sier han.

Støre avviser at han har tatt på seg FrP-klær selv om han nå tar til orde for økt hjelp i nærområdene, advarer mot utvikling av parallellsamfunn og snakker om å unngå frykt i lokalsamfunnene der kvoteflyktninger skal bosettes.

– I kjernen har Ap vært gjenkjennelige i innvandringspolitikken og integreringspolitikken. Verdier som solidaritet og rettferdighet er godt ivaretatt. Men vi har sett for mye til siden når debatten kommer, fordi vi har vektlagt andre saker, sier han til NTB.

Han legger til at innvandringsspørsmål opptar folk og slår fast at Ap skal være synlige på arenaer som opptar folk.

– Da må vi justere oss og ta diskusjonen. Det må vi gjøre uten å bli et gissel for FrP. De eier ikke debatten, sier Ap-lederen til NTB.

Systemet bryter sammen

I sin tale under en nordisk samling for sosialdemokratiske partier og fagbevegelse i Stockholm mandag sa Støre at verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen. Prisen er høy risiko for dem som er på flukt over store distanser, ofte drevet fram av kriminelle nettverk.

Svaret er økt hjelp i nærområdene og prioritering av kvoteflyktninger via FN. Samtidig skal kontrollen med dem som kommer, være så god og integreringen fungere så bra at det ikke utløser uro i lokalsamfunnene.

– Når jeg snakker om uro i lokalsamfunn, så handler det om viktigheten av god integrering slik at vi sikrer trygge lokalsamfunn med like muligheter for alle. Norge har så langt klart å unngå utviklingen av parallellsamfunn. Men det er en viktig påminnelse om at det også bør være grenser for innvandring, for på den måten å sørge for at integreringen lykkes, sier han og legger til:

– Norge skal ta sitt ansvar. Vi har ressurser til å stille opp. Men også vi må stille krav som gjør at vi kan ivareta god integrering.

AUF-advarsel

AUF-leder Mani Hussaini rykket ut med en advarsel om å konkurrere med regjeringen om å være strengest mulig etter at partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani «glemte» ordet human og bare snakket om streng og rettferdig innvandringspolitikk i flere intervjuer i forrige uke.

Støre sier at det nok skal bli enighet med AUF når det kommer til politikkens innhold. Han avviser at skillet mellom Ap og FrP viskes ut.

– Jeg har advart mot en retorikk fra FrPs talspersoner som fremmer frykt og utrygghet, blant annet skremsel om såkalte svenske tilstander og gettoer i norske bomiljøer. Men vi må samtidig kunne snakke om den uroen som finnes i noen lokalmiljøer, som at unge opplever at friheten deres begrenses av sosial kontroll, sier Støre.

– Vi skal ikke avstå fra å ta denne diskusjonen, selv om vi blir beskyldt for å ligne på andre partier, understreker Ap-lederen.

Også human

Støre forsikrer at Aps partiprogram både sier streng, rettferdig og human om partiets innvandringspolitikk. Human er altså ikke lagt bort.

Omtrent samtidig som Støre snakket om sammenbruddet i verdens asylsystem, lanserte hans kollega Mette Frederiksen Socialdemokratiets nye plattform for innvandringspolitikken i Danmark.

Støre sier det er positivt at Frederiksen peker på kvoteflyktninger som en måte å bidra på. Han tilføyer at det må være små forskjeller mellom nære naboland på dette området.

Ap-lederen avviser ikke Frederiksens forslag om asylsenter i et tredjeland, men understreker at det er praktiske utfordringer knyttet til en slik modell.

– Jeg har vanskelig for å se at et lite nordisk land kan drive et mottakssenter i et afrikansk land på en forsvarlig måte som oppfyller de internasjonale konvensjonene, sier han.

Støre mener at et mer forpliktende samarbeid der flere land tar imot flere kvoteflyktninger heller er veien å gå.

Frederiksens forslag om et årlig tak på hvor mange som skal få komme, vender han tommelen halvveis ned for.

– Jeg har lite tro på å sette et tak. Men det er berettiget å vurdere samfunnets evne til god integrering når vi også vurderer nivået på ankomster, sier Støre.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂