Bildet: APs lokallag er ikke enige med lederen av Aps migrasjonsutvalg Masud Gharahkhani som vil ha en strammere politikk

Deler av Arbeiderpartiet må synes at integreringen av fremmedkulturelle i Norge går på skinner, for de vil gjerne ta imot flere. Ja, de krever det. Særlig er det AUF i blodrøde Trøndelag som er på hugget for å endre demografien i Norge og ta inn enda flere som kommer fra voldelige kulturer.

Flere av Arbeiderpartiets lokallag utfordrer linjen partiets migrasjonsutvalg har lagt seg på. Ett krav er at Norge må ta imot langt flere kvoteflyktninger.

AUF i Trøndelag går lengst og vil at Arbeiderpartiet skal gå for å ta imot 7.000 kvoteflyktninger årlig de neste fem årene – altså totalt 35.000 personer.

Bergen Ap vil at Norge de neste fem årene skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig, et antall også fylkeslaget Hordaland Ap slutter opp om.

Også fra Rogaland Ap kommer det krav om at Norge må ta imot «flere» kvoteflyktninger.

Det vises som vanlig til FN. Når FN ber om noe, så må Norge stille fremst i køen for å vise hvor flinke og snille vi er.

Regjeringen har nå satt et tak på antall kvoteflyktninger på 3.000, og i regjeringsplattformen heter det at antall kvoteflyktninger reduseres om det kommer mange asylsøkere.

Flere Ap-lag viser til en anmodning fra FNs høykommissær for flyktninger til Norge om å ta imot 5.000 kvoteflyktninger årlig.

Også Aps migrasjonsutvalg, som i fjor høst la fram sin rapport , mener Norge skal ta imot «flere kvoteflyktninger», men da gjennom et «mer rettferdig» system og kvoteordninger.

Utvalget mener Norge ved et lavere antall asylankomster ved grensen skal ta imot flere kvoteflyktninger.

Politikken i «ungdomspartiet» AUF (opp til 40 år?) blir stadig mer liberal. De vil åpne grenser og skattebetalernes lommepenger for å redde verden. AUF får stadig flere innvandrermedlemmer. Er det ingen som ser noen sammenheng her?

Den tidligere AUF-leder kurderen Mani Hussaini kom til Norge som flyktning og ville at flere skulle få samme mulighet som ham selv.

De fleste av de 18 forslagene på asyl- og innvandringsfeltet som er kommet inn i forkant av Aps landsmøte 4.–7. april, går i liberal retning.

AUF i Trøndelag viser til at politikken må endres ettersom migrasjonskrisen, med 65 millioner mennesker på flukt i verden, er den største siden andre verdenskrig.

Ungdomslaget vil at Ap skal avvise endringer i utlendingsloven «som fratar mennesker på flukt retten til å søke asyl i Norge», «stanse interne returer til utrygge land» og gjeninnføre rimelighetsvilkåret om ikke å henvise personer til internflukt i hjemlandet hvis det fremstår som urimelig.

Ap har i Stortinget stemt mot å gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

AUF ønsker seg mer av det vi ser går i feil retning. De vil bli enda mer liberale. Leser de ikke avisene om den økte volden og hvor stor andelen av denne som innvandrere står bak? Selv TV2 har har gjennomgått alle voldssakene fra Oslo tingrett det siste året og oppdaget at : Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser. Men denne informasjonen tas ikke til etterretning og Arbeiderpartiet med Støre i spissen, er endog frekke nok til å snakke om betydningen av økt trygghet i samfunnet!

AUF i Trøndelag vil også avvise regjeringens 24-års aldersgrense for familiegjenforening i Norge og gå mot regjeringens forslag om strengere vilkår for familiegjenforening.

– Antallet kvoteflyktninger, asylankomster og familiegjenforeninger skal sees i sammenheng for å bestemme hvor mange kvoteflyktninger man skal ta imot, heter det i migrasjonsutvalgets rapport.

Samtidig vil AUF i Troms ha slutt på midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er blitt heftig diskutert den siste tiden, fordi andelen midlertidige oppholdstillatelser for denne gruppen har økt kraftig.

Forslagene skal før landsmøtet gjennomgås av Aps redaksjonskomité.

Vi husker alle jubelen i Ap da Støre ville ha 10.000 syriske flyktninger. Flyktninger høres så midlertidig ut, så sårbare og så lette å assimilere. Men dette er mennesker som aldri vil vende hjem for å gjenoppbygge noen nasjon og som vil ha store vanskeligheter med å tilpasse seg det norske samfunnet.

Spørsmålet om kvoteflyktninger har vært betent i Ap. På landsmøtet i 2015 tok partileder Jonas Gahr Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Han ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre og Frp for å ha sendt ut et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Også Aps asyl- og innvandringspolitikk mer generelt skaper ofte interne bruduljer. Ap-folk har de siste årene engasjert seg i lange debatter om hvorvidt partiets politikk på feltet skal være «streng, human og rettferdig», eller bare «human og rettferdig».

I kjølvannet av migrasjonskrisen høsten 2015 stemte Ap sammen med alle partiene på Stortinget, unntatt SV og MDG, for et asylforlik med 18 innstrammingsforslag og en rekke underpunkter.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂