Nytt

Den nyvalgte AUF-lederen har sin egen agenda. Han vil øke flyktningekvoten fra Syria. Hans familie er selv flyktninger fra Syria, de flyktet derfra til Sverige i 1998 før de kom til Norge året etter.  

Stortinget behandlet i juni ifjor et forslag fra SV om å øke antall kvoteflykninger fra Syria til 5.000. De andre partiene stemte imot. Også moderpartiet AP.

220px-Mani_Hussaini

Mani Hussaini vil gjerne hente flere landsmenn til Norge

AUF burde nok oppdatere sine 10 internasjonale kampsaker hvor de si at de ønsker å øke antall kvoteflyktninger til minst 3000 årlig.

Venstre planlegger for flere år fremover og vil helst ha 10.000 syriske kvoteflyktninger for 2015 og 2016.

Er du i feil parti, Hussaini?

VG