Abid Raja (V) mener regjeringen har forpliktet seg til å øke antall kvoteflyktninger i 2019. – Antallet MÅ opp, sier han.

Regjeringen Solberg hadde onsdag sin siste budsjettkonferanse i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for neste år.

Etter fjorårets budsjettforhandlinger ble regjeringspartiene enige med Venstre og KrF om å ta imot 2.120 kvoteflyktninger – 1.000 flere enn hva regjeringen opprinnelig foreslo.

I mellomtiden har de tre nåværende regjeringspartiene laget en regjeringsplattform hvor det legges opp til å øke antall kvoteflyktninger.

Raja: – Rom for å øke

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja viser nå til hva partiene ble enige om:

– Med svært lave asylankomster gir det et stort rom for å øke antallet kvoteflyktninger, sier Raja til ABC Nyheter.

– Krigen i Syria, vanvittige krigsforbrytelser i Jemen og et økende press på flyktningleire, tilsier at vi viser medmenneskelighet og tar imot en økt andel kvoteflyktninger, sier Raja.

I regjeringserklæringen slås det fast at regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

-Folkelig støtte

Raja mener at å øke tallet på kvoteflyktninger har stor støtte i befolkningen.

– Antallet kvotelflyktninger må merkbart opp fra årets 2.120 kvoteflyktninger, sier han.

Jeløya-plattformen tilsier at man skal øke antallet kvoteflyktninger når det kommer få asylsøkere, sier Raja.

Og finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad, utelukker ikke at Raja og Venstre kan få viljen sin:

– Jeløya-plattformen har Frp godkjent. Der står det at asylankomstene skal være lave, og at vi heller foretrekker kvoteflyktninger.

Tybring-Gjedde: – Ikke tale om

Frps Christian Tybring-Gjedde sier bastant nei:

– Det er selvfølgelig helt uaktuelt. Raja bør starte å opptre seriøst og ansvarlig. Han bør heller ikke glemme at han representerer Norges interesseser, skriver han i en SMS til ABC Nyheter.

Tybring-Gjedde påpeker at antall kvoteflyktninger må sees i sammenheng med antall familiegjenforeninger. Da er tallet langt høyere enn det som står i plattformen, svarer Tybring-Gjedde.

Ved utgangen av juli hadde 1.912 mennesker søkt asyl i Norge, ifølge Utlendingsdirektoratet.

Regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag for 2018 å ta imot 1.120 kvoteflyktninger, men opposisjonen fikk økt tallet med 1.000 personer under budsjettbehandlingen i Stortinget.