Elin Ersson er representant for en ung radikal generasjon på asyl- og miljøområdet som ikke er redd for å bruke aksjonisme for å få viljen sin. Ersson stanset et fly med en afghaner som skulle utvises. En konsekvens av dette var at hun 4. februar måtte møte for retten i Gøteborg. Foto: Adam Ihse/Reuters/Scanpix

Flyktningpolitikk er tema på Aps landsmøte. Flere går inn for en oppmykning av reglene, kan NRK radio fortelle. De får støtte av FN, som ber om at Norge tar imot 5000 kvoteflyktninger.

På Granavolden ble den sittende regjering enig om å øke taket til 3000, men FN vil heve det ytterligere.

FN får støtte fra Trøndelag AUF, som foreslår 7000 hvert år i fem år dvs 35.000. Men det er bare 5.000 færre en FN, så mange blir det over bare fem år.

Det er uklart hvor bred støtte en slik liberalisering har på landsmøtet.

Jonas Gahr Støre foreslo i 2015 at Norge skulle ta imot 10.000 syrere. Det kom 32.000. Det spørs om dét frister til gjentakelse.

Det kom 507 asylsøkere til Norge i første kvartal i år. Det er vel 50 flere enn i samme periode i fjor.

Om lag 20 prosent av asylsøkerne som er kommet til Norge hittil i år, er fra Syria. Tyrkere er på andreplass med 57 søkere, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Totalt er det kommet inn søknader fra borgere fra mer enn 60 ulike land.

Rundt 150 av asylsøkerne i år er barn, men de fleste kommer sammen med familien. Bare 32 av asylsøkerne i årets tre første måneder har oppgitt at de er enslige mindreårige.

Ved utgangen av tredje kvartal bodde det vel 3.400 asylsøkere på norske asylmottak. En tredel av beboerne venter på svar på søknad eller svar på anke på avslag. (NTB)

For å få med hele bildet, må antall familiegjenforente tas med. De har de siste årene utgjort den største gruppen, slik at totalen årlig har ligget nærmere 20.000.

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her