Hvis socialdemokraterne får det som de vil kommer Danmark ikke til å se slike scener som dette igjen. Dansk motorvei 7. september 2015, migranter vandrer inn i Danmark. Foto: Bax Lindhardt / Reuters / Scanpix

Socialdemokratiet vil gjennom en ny asyl- og flyktningreform avskaffe muligheten til å søke asyl i Danmark, og tvinge asylsøkere til å søke fra et tredjeland.

Blir det opp til partiet, skal det ikke lengre være mulig å få opphold i Danmark ved å møte opp ved den danske grensen eller i Center Sandholm, Danmarks største asylsenter.

I stedet vil partiet sende alle såkalt spontane asylsøkere til et danskdrevet mottakssenter i et tredjeland, for eksempel i Nord-Afrika. Her skal de oppholde seg mens asylsaken behandles.

–Det er svært nødvendig å få skapt et flyktningsystem som er mer humant enn det vi har i dag, sier partileder Mette Fredriksen til DR Nyheder.

–Situasjonen er jo slik at det har kommet flere flyktninger til Europa enn det vi greier å håndtere. Men de fleste av verdens flyktninger hjelper vi slett ikke, sier hun videre.

Tak på ikke-vestlige

Forslaget er en del av en omfattende asyl- og utlendingsreform, døpt «Rettferdig og Realistisk», som partiet skal presentere mandag.

Av forslaget går det også fram at heller ikke flyktninger som får asyl gjennom det nye systemet vil få adgang til Danmark, ifølge DR. De skal sendes til en av FNs flyktningleirer.

Til gjengjeld vil partiet igjen åpne for å ta imot kvoteflyktninger fra FN, og for at antallet kan bli høyere enn de 500 Danmark tok imot før Folketinget besluttet å trekke Danmark ut av FNs kvoteordning for flyktninger.

Samtidig vil Socialdemokratiet innføre et tak på ikke-vestlige innvandrere, som skal fastsettes årlig av det danske folketinget. Dette omfatter både flyktninger, mennesker med humanitært opphold, og familiegjenforeninger fra ikke-vestlige land.

Fredriksen understreker samtidig at Socialdemokratiet vil overholde internasjonale konvensjoner, og at de også ønsker å sende mer penger til FNs flyktningorganisasjon UNHCR.

Største parti

Socialdemokratiet er med 46 representanter det største partiet i det danske Folketinget.

De sitter imidlertid ikke i regjering. Isteden ledes Danmark av en mindretallsregjering som består av en koalisjon mellom Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, ledet av Venstres Lars Løkke Rasmussen.

Asyl- og utlendingsreformen er ifølge DR den første store politiske pakken Socialdemokratiet har presentert i forbindelse med valgkampen foran 2019-valget.

Forslaget innebærer også strengere krav til språk, utdanning, arbeid og kjennskap til Danmark for å få innvilget familiegjenforening, samt en «hjemsendelsesreform» som skal sikre at flere avviste asylsøkere sendes hjem.

 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.