Nytt

To muslimske elever på hhv. 14 og 15 år ved en skole i den lille kommunen Therwil (10.000 innb.), ikke langt fra Basel, fikk nylig de lokale skolemyndighetenes medhold etter at de hadde nektet å ta den kvinnelige læreren sin i hånden ved skoledagens begynnelse, hvilket er nokså vanlig i Sveits, for siden å søke om unntak fra denne sedvanen.

Dette kunne ha vært en av de mange tusen små historiene om resignert tilpasning til nidkjære muslimer i Europa, om det ikke hadde vært for at myndighetenes avgjørelse, som begrunnes med at de ikke vil diskriminere, har skapt storm i alpelandet etter at avisen Schweiz am Sonntag skrev om den.

simonetta-sommaruga

Blant dem som reagerer, er den sveitsiske justisministeren, Simonetta Sommaruga (bildet):

«At et barn ikke tar læreren i hånden, det går ikke», sa Sommaruga på tv-programmet 10 vor 10. Håndtrykket er en del av vår kultur, det hører med til hverdagen i Sveits. Det må man «absolutt gjøre klart» og «ikke stille spørsmålstegn ved». «Sånn stiller jeg meg ikke til integreringen, heller ikke i religionsfrihetens navn kan det aksepteres».

For skolens rektor, Jürg Lauener, dreide ikke saken seg om manglende respekt for sveitsisk kultur, men om kvinnediskrimiering. Skolen hadde derfor inngått et «kompromiss» med elevene, sånn at de ikke lenger skulle ha lov til å ta mannlige lærere i hånden heller. En beslutning som folk med rette har funnet dobbelt tøvete, og som de sveitsiske lærernes fagforening har protestert mot, men som skolemyndighetene har stadfestet som en «pragmatisk» løsning.

En pragmatisk underkastelse, kan man vel også kalle det, men etter reaksjonene å dømme kan det hende at underkastelsen likevel ikke er den mest komfortable utveien i et land hvor minareter er blitt forbudt etter folkeavstemning.

Talspersoner for muslimske grupper er delt i synet på saken. Noen, som Fids-president Montassar Benmrad, fremhever at det ikke er uislamsk å vise respekt ved å gi en kvinne et håndtrykk, mens andre inntar en polemisk innstilling. Liberale muslimer sier at det å gi etter for kravet ikke har noe med respekt å gjøre, men snarere er en aksept for et syn på kvinner som rene seksualobjekter.

Det islamske sentralrådet ber om toleranse og sier at sveitsiske verdier ikke står på spill bare på grunn av to elever.

Og det gjør det da heller neppe, isolert sett, men det er med den ettergivende innstillingen det begynner, og det tar ikke slutt med mindre noen setter foten ned. Det er ikke overraskende at så skjer i Europas mest demokratiske land.

 

Die Welt Swissinfo Secolo d’Italia Washington Post