Når en av New York Times’ fremste kommentatorer leverer et angrep på Hillary og Bill Clinton som er så giftig at man knapt har sett maken, forstår man at noe er galt.

FBI-direktør James Comey konkluderte i uken som gikk med at han ikke ville dømme Hillary juridisk, men han gjorde det politisk. Han sa hun hadde opptrådt «ekstremt skjødesløst». Hillary Clinton would face ‘severe discipline’ if she was FBI employee, director tells Congress
Amerikanske velgere er tilskuere til at en tidligere utenriksminister som har forbrutt seg mot statens sikkerhet, skal bli forfremmet til landets høyeste embete! Det rimer ikke. Noe er galt.

Hillary innrømmer ingenting. Hun sa det ikke var noen topphemmelige papirer i hennes epostserver. Det viser at det var 110 topphemmelige dokumenter.

Hillary har løyet for nasjonen i 16 måneder. Dette er typisk Clinton, skriver Dowd. Det er slik de er. De lar andre rundt seg gå til bunns, selv flyter de ovenpå alt.

Samme dag som Comey laget en ny juridisk fortolkning av loven som gjorde at hun slapp unna, ble Obama med på det første valgkampmøte hvor han gikk god for henne. Det skurrer. Men det er ikke første gangen Obama går god for henne og derved kompromitterer seg selv.

Obama angered F.B.I. agents when he was interviewed on CBS’s “60 Minutes” last fall and undermined the bureau’s investigation by exonerating Hillary before the F.B.I. was done with its work, saying pre-emptively, “This is not a situation in which America’s national security was endangered.”

Comey forklarte seg for en kongresskomite torsdag og der kom det frem at det også var hemmeligstemplede dokumenter blant epostene Hillary ikke utleverte.

Hun har løyet gang på gang.

Typisk for Clintons er at de ikke respekterer regler. De lager sine egne, skriver Dowd.

Hillary willfully put herself above the rules — again — and a president, campaign and party are all left twisting themselves into pretzels defending her.

Bill viste de samme takter da han holdt et møte med justisminister Loretta Lynch på en flystripe i Phoenix. Det luktet lang vei.

After Bill Clinton crossed the tarmac in Phoenix to have a long chat with Lynch, the attorney general confessed that the ill-advised meeting had “cast a shadow” over her department’s investigation into his wife and that she would feel constrained to follow the recommendation of the F.B.I.

“I certainly wouldn’t do it again,” Lynch said, admitting it hit her “painfully” that she had made a mistake dancing with the Arkansas devil in the pale moonlight.

Man skulle tro at Bill Clinton hadde lært. Han har løyet til nasjonen en gang for mye. Men nei, de fortsetter.

“You’ve got a situation here where the woman who would be in charge of setting national security policy as president has been deemed by the F.B.I. unsuitable to safeguard and handle classified information,” Bill Savarino, a Washington lawyer specializing in security clearances, told the Times.

Trump kaller henne «crooked Hillary». Det er også det Dowd gjør.

Hun sier Clintons ikke «play by the rules». De lager sine egne. Kan det liberale USA leve med en slik kandidat uten å bli demoralisert?

Det hører med til historien at New York Times har gått god for Hillary.