Bildet: Justisminister Loretta Lynch og Obama. De to dras nå inn i historien om frikjenningen av Hillary og forsøket på å ødelegge Trump. Foto: Kevin Lamarque/Reuters/Scanpix

Obamas justisminister Loretta Lynch visste at Hillary Clinton ikke kom til å bli tiltalt for epostskandalen, lenge før saken kom til etterforskning.

Det viser sms’er mellom agent Peter Strzok og FBI- jurist Lisa Page som ble overlevert en senatskomite fredag.

Det ble et rabalder da Loretta Lynch møtte Bill Clinton på en flystripe i Phoenix. De snakket sammen i en halv time, uten vitner.

Lynch overdro spørsmålet om det skulle reises tiltale til FBI-sjef Comey. Han avga innstilling 5. juli: Det skulle ikke reises tiltale, selv om Hillary hadde utvist «extremely reckless».  Opprinnelig var formuleringen «grossly negligent», men den formuleringen fikk Strzok skiftet ut. Det er nemlig formuleringen som er lovens definisjon og som måtte ført til tiltale.

Former Attorney General Loretta Lynch already knew that ex-FBI Director James Comey would not recommend charges against Hillary Clinton when she announced she would accept any FBI recommendation, according to new documents turned over to the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee (HSGAC).

Dermed blir Lynch’ forsikring om at hun ville respektere utfallet av FBIs granskning villedende og en løgn. Hun visste utfallet.

Lynch had previously stated that she would the accept the «determinations and findings» of the FBI’s investigation, suggesting she was completely out of the loop.

Avsløringene viser en prosess som var løgn på løgn. Enten det var justisministeren eller FBI-sjefen – det de sier var løgn. Hillary var frikjent før etterforskningen startet.

The texts that we have are illuminating. As Sharyl Attkisson reported at The Hill, the timeline of the text messages indicates that Lynch knew that Clinton would not face charges «even before the FBI conducted its three-hour interview with Clinton, which was supposedly meant to gather more information into her mishandling of classified information.»

On July 1, 2016, as the Lynch announcement became public, Page texted Strzok:

Page: And yeah, it’s a real profile in couragw [sic], since she knows no charges will be brought.

Clinton reportedly met with Strzok and Justice Department lawyer David Laufman at the FBI for a three and a half hour interview on July 2, 2016.

I tillegg fikk Hillary stille med sine rådgivere Cheryl Mills og Huma Abdin. Disse fikk immunitet og Hillary slapp å avlegge ed. Det ble ikke ført referat av intervjuet.

Sporene er ved å bli gått opp og de tegner et lite flatterende bilde av Obamas regjeringstid.

Han kommuniserte selv med Hillary over hennes private system mens hun var i land hvor sikkerhet var et fremmedord.

The original draft noted that Clinton had improperly used personal email to contact President Obama while abroad in the territory of sophisticated adversaries. According to the text exchange, an FBI official then removed President Obama’s name and stated that Clinton had simply emailed “another senior government official.” In the final statement as delivered by Comey on July 5, both references were omitted entirely.

Fem måneder med SMS er borte.

Det er et stort hull i FBIs arkiv over tektsmeldinger mellem Strzok og Page, nærmere bestemt fem måneder 14,des  2016 and 17, mai 2017.. FBI skylder på teknisk svikt.

Det samme gjorde skatteetaten da den ble bedt om å utlevere data som viste at høyreorienterte organisasjoner var blinket ut for spesialbehandling.

James Comey som skal undervise i etikk, sto og skrøt av at hans folk ikke var interessert i politikk, og at ingen visste på forhånd hva han kom til å si om Hillarys epostskandale.

Begge deler viste seg å være løgn: FBI var politisert og misbrukte det føderale politiet til å frikjenne Hillary og forfølge den andre kandidaten.

 

 

New Strzok/Page Texts Suggest Lynch Knew About Clinton Exoneration Well Before Comey Announcement