– Jeg stoler snart bare på dyr, svarte den narkomane kvinnen da hun fikk høre at forsvarsadvokaten til rumeneren som hadde voldtatt henne hadde bestilt bortføring og neddoping av henne, for at hun ikke skulle kunne vitne i retten.

Som journalister er vi forpliktet til å stille spørsmål. Det er våres oppgave. VG har gjort en formidabel innsats med å avsløre hvordan advokat Amir Mirmotahari suspenderte alle moralske skrupler for å vinne saken. Men det er ikke bare selve tanken/forslaget om å kidnappe offeret som gjør den spesiell: Det er Mirmotaharis karriere, rikdom og ambisjoner. Mirmotahari er en smart fyr, det ser man umiddelbart. Han giftet seg også med en annen advokat, Rachid Maktabi, som beskrives som eiendomsarving. Sammen har paret verdier for 100 millioner i eiendom. De er nå skilt.

Mirmotahari er smart, men det kan andre også være. Hvis man skal være en respektabel advokat bør man ikke føre en samtale med en torpedo om kidnapping. Torpedoen tok opp samtalen og presset senere Mirmotahari for penger. Kona har bekreftet at det ble utbetalt penger.

Det er en vill historie VG ruller opp. Nesten som et filmmanus. Men det som er virkelig interessant fra et samfunnsperspektiv går VG over med harelabb. Det står i faktaboksen : Maktabi har i flere år arbeidet som politijurist, først i Oslo og så i Asker og Bærum. Mirmotahari har vært dommerfullmektig ved Asker og Bærum tingrett. Begge arbeidet ved samme advokatkontor, eid av mannen.

Han har også skrevet bok om og forelest om menneskerettigheter!

«Man» kan altså gå fra ansvarsfulle jobber i rettsvesenet og være advokat på en måte som gjør det vanskelig å skille ham fra en kriminell. Det gjør Mirmotahari til en langt farligere kriminell enn torpedoen.

Mirmothari har arbeidet på innsiden av den norske rettsstaten. Han har troverdigheten, prestisjen, tilliten som følger med. Det gir ham store muligheter. Begrepet utro tjenere får en ny betydning i det flerkulturelle samfunn.

Man kommer ikke utenom spørsmålet om lojalitet. Er det slik at mennesker fra andre kulturer føler mindre lojalitet til det norske systemet? Det har vært flere tilfeller der mennesker med ikke-vestlig bakgrunn har gjort ting som trosser reglene for hva vi anser som innenfor det sannsynlige. Kvinnen som i sin tid sto frem i VG og argumenterte mot hijab i politiet, en opplyst kvinne, er siden tatt for å ha inngått falske ekteskap. Vi kjenner også flere tilfeller fra Storbritannia der ikke-vestlige med gode stillinger i politiet begår alvorlige handlinger.

Det er vanskelig ikke å stille spørsmål om det har noe med manglende lojalitet og ulike normer å gjøre. I flere land, som Pakistan og Iran, er det meste tillatt for å fremme karrieren. Penger og makt avgjør. Kommer man set opp blir man untouchable.

Det har med arten av samfunn å gjøre og menneskets overlevelsesinstinkt.

Samfunnet er ikke demokratisk. Det kan ikke gi individet hverken beskyttelse eller rettigheter. I stedet skaffer man seg beskyttelse gjennom penger og makt. Man bygger sin posisjon på andres bekostning. Det skaper selvsagt et helt annet, brutalt samfunn. I et samfunn som det norske, fremdeles naivt og troskyldig, har mennesker med en slik bakgrunn en fordel: De ser ting som nordmenn ikke ser. Muligheter som åpner seg.

Men han glemte at han befant seg i Norge, ikke Iran.

Men Norge begynner å ligne mer og mer på Iran eller Pakistan og det vil ligne enda mer hvis ikke pressen våger å stille de spørsmål alle fornuftige mennesker ser saken reiser.

Ytringsfriheten er livsviktig for å stanse en utvikling hvor det til slutt er penger og makt som råder. Hvis ikke pressen våger det i en så eklatant sak vil den reduseres til historien om en karrierebevisst advokats vekst og fall. Men det er ikke der den viktigste lærdommen ligger.

Hvis disse metodene får innpass vil også de som vil opp og frem i det norske samfunn ta etter.

Det blir et dog eat dog samfunn.  Kriminelle bander rekrutterer fordi de viser synlige tegn på suksess. Advokater i dress som gjør suksess vil bli enda mer potente forbilder.

Forstår vi hva som foregår?

 

 

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/advokat-avsloeringen/vi-ble-presset-for-penger/a/23714021/

http://www.vg.no/spesial/2016/advokaten/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂