Avsløringene av at advokat Amir Mirmotahari var en mer kreativ kriminell en de han angivelig skulle forsvare, flyttet noen grenser for hva vi trodde var mulig.

Likevel ble Mirmotahari frikjent av Borgarting lagmannsrett.

– Lagmannsretten har kommet til at dette ikke er tilstrekkelig til at det er sannsynliggjort at siktede har overskredet grensen fra straffrie forberedelser til straffbart forsøk, skriver lagmannsretten i kjennelsen.

Den sondering retten gjør mellom «straffrie forberedelser» og «straffbart forsøk» virker søkt. Det den kriminelle innstilling Mirmothahari viser som gjør at han ødelegger rettsvesenet innenfra. Hvis det finnes en slik sondering burde den ikke gjelde for betrodde medarbeidere innenfor systemet.

Politiet hadde anklaget ham for «motarbeidelse av rettsvesenet under særdeles skjerpende omstendigheter og forsøk på grovt skadeverk.» Skadeverket var de detaljerte planen om å sabotere et utested i Fredrikstad.

Retten mener disse aldri kom ut over idéplanet. Men holder ikke det når det er advokaten som er ledende og ikke torpedoen?

Borgarting lagmannsrett mener derimot at samtalen likevel aldri kom ut over det stadiet hvor de de to diskuterer ulike måter å hindre fornærmede fra å møte til hovedforhandlingen.

«På samme måte kommer de to aldri lenger enn til å diskutere ulike måter å ramme utestedet i Fredrikstad. Samtalen avsluttes uten at det trekkes noen konklusjoner. De to skal foreta videre undersøkelser, blant annet av priser. Opptaket viser ikke at siktede gir Rueintan noe oppdrag – det gis ingen «bestilling» av kidnapping eller skadeverk.», heter det i dagens avgjørelse fra lagmannsretten.

Frikjennelsen virker merkelig all den stund det er fremkommet nye alvorlige saker mot Mirmothahari.

VG skrev fredag om hvordan det politiet mener er ofre for menneskehandel – to mindreårige jenter – ble oppringt fra telefonen til Mirmotahari, som var forsvarer for en av de antatte bakmennene i saken.

Jentene ble satt under barnevernets beskyttelse og plassert på en lukket institusjon, noe som innebærer fullstendig isolasjon. Dette for å beskytte dem mot mulig påvirkning fra utpekte bakmenn.

Les også:De mystiske samtalene

Samtalene skjedde på en innsmuglet telefon som politiet fant under en ransaking på institusjonen. Innholdet på samtalene er ikke kjent, men Mirmotahari ble anmeldt av jentenes oppnevnte verge.

I anmeldelsen står det: «Mirmotahari eller andre personer i hans firma, aktivt har oppsøkt fornærmede i en straffesak. Forholdet er særlig alvorlig på grunn av deres lave alder».

Menneskesmugling er en av de mest alvorlige forbrytelser i vår tid. Etterforskning viser at det er mulig fordi nettverene er etablert i Europa. Personer som Mirmothahari viser hva de er i stand til. Mennesker som han kan gjøre ubotelig skade, og som eksemplet viser: De har ingen skrupler. Hvis myndighetene ikke forstår at de her burde statuere et eksempel, lover det dårlig for bekjempelsen av den organiserte, grenseløse kriminaliteten. Var det ikke det paragrafene om «skjerpende omstendigheter» og «organisert kriminalitet» skulle tjene til?

Politiet ble altså ikke hørt av Borgarting lagmannsrett, men hadde et kort i ermet: Mirmothahari skal ha smuglet narkotika inn på cella til to klienter i Bergen. Det illustrerer igjen at vi har å gjøre med en advokat for hvem lov og rett er intetsigende. Hvis ikke domstolene forstår den trusselen advokater og typer som Mirmothahari representerer, er utsikten for rettsstaten dårlig.

Er det noe med perspektivene som blir for voldsomme for retten? Mirmothahari er ikke enestående. Han representerer en type mennesker med en annen bakgrunn som ikke føler noen lojalitet til det norske samfunnet. Begrepet «utro tjener» får nye betydning. Er det dette retten synes å ha vanskelig for å ta inn over seg?

På samme måte som talsmann for Profetens Ummah, Ubaydullah Hussain, ble frikjent for å ha kommet med fem bloddryppende hyllester av konkrete terrorhandlinger, i det ene tilfelle mot nordmenn i Algerie. Loven åpner for at gjentatte ytringer innebærer en oppfordring, men denne muligheten ble ikke brukt.

Hussains hyllester av jihad falt inn under ytringsfriheten.

Når friheten blir frihet til kriminalitet og terror er det ikke lenger frihet.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/advokat-avsloeringen/advokat-loeslatt-av-lagmannsretten-men-paagrepet-paa-nytt/a/23722322/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/advokat-avsloeringen/advokat-varetektsfengslet-for-aa-ha-smuglet-narkotika-til-fanger-i-fengsel/a/23732962/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂