Innenriks

Utvalgte damer (og jenter) får bade uten mannlig selskap i kommunalt basseng i Stord. Det har fått enkelte folkevalgte til å hisse seg opp. Høyre interpellerte i kommunestyret. Det ble en skarp diskusjon, deretter rant alt ut i sanden – eller bassenget.

Lokalavisen Sunnhordland fanget opp debatten. Noen få sitat:

Er det rett å stenga nokon ute, i dette tilfellet menn og søner, på bakgrunn av kjønn? Det kan vera fleire grunnar for at menn og søner ikkje får del i tilbodet, men ønskjer me å gje vår støtte til desse grunnane? Kva haldning vil kommunen ha dersom ei gruppe menn og søner søkjer støtte til eit arrangement der kvinner er utestengde?

Det er å håpa at også etnisk norske kvinner blir med på dette badetilbodet. Slik kan dei bli kjende med kvarandre og det kan utvikla seg ein sosial happening.

Her får dei (kvinnene) tilvenning til bading og vår kultur, så kanskje dei seinare vågar å gå på fellesbading.

I nyere tid har saker som dette ikke vært tema før islam gjorde sitt inntog i Norge. I nevnte debatt var ingen religion nevnt, men det er vanskeleg å tro annet enn at det er religionen som ligger bak ønsket om å skille kvinner og menn i visse sammenhenger. Muslimske menn er glade for å kunne hegne om sine kvinner (eiendom). Koranen gjør det tydelig at kvinnen er mannens eiendom. I debatten hadde SV ingen innvendinger mot det nye baderegimet. Man blir litt forvirret. På hvilken måte fremmer man kvinnefrigjøring og integrering?

Rådmannen i Stord poengterer at tilbudet ikke blir sett på som kjønnsdiskriminerende, men vurdert som et individuelt tilpasset tilbud til innvandrerkvinner. Hvorfor ikke si det rett ut: til muslimske kvinner. Ja til særkrav fra religiøse grupper kan gjøre integrering vanskeligere. Da slipper de å være med på aktiviteter som regnes som normale i norsk samfunnsliv. Til flere særkrav som blir innfridd, til mer lagdelt blir samfunnet. Nøkkelen til integrasjon i dette tilfellet er tydelig en kvinnelig happening på bassengkanten eller i gareroben. Det er der de lærer om vår kultur.

Im Burkini kühlt sich die Berlinerin Abir am Montag (20.08.2012) in einem Freibad in Berlin. Nach dem bisher heissesten Wochenende des Jahres liegen die Temperaturen zum Wochenenfang immernoch über 30 Grad. Im Laufe der Woche sind Gewitter angekündigt un es soll kühler werden. Foto: Stephanie Pilick     dpa/lbn