Sakset/Fra hofta

Tromsø kommune har innført et glitrende godt integreringstiltak, som går ut på å gi hhv. muslimske kvinner og menn egne badetider i det kommunale svømmebasseng. Og det er åpenbart ikke den eneste gode idèen Tromsø kommune har fått: ettersom navnet Segregert badetilbud inndelt etter kjønn og religiøs/kulturell bakgrunn mangler en smule på sjarmen, har man i stedet valgt å kalle prosjektet for Fargerik svømming.

Kommunepolitiker og innvandrer Eduardo da Silva lar seg imidlertid ikke lure – hverken av prosjektet eller dets fargerike navn – og kritiserer det kommunale integreringstiltaket for nettopp å være et Segregert badetilbud inndelt etter kjønn og religiøs/kulturell bakgrunn:

– Dette er et tiltak der muslimske kvinner har bassenget for seg selv en periode, muslimske menn har bassenget en periode, og så er det en periode der kvinner og menn er sammen. Å dele inn et svømmetilbud etter rase, religion og kjønn hører ikke hjemme noe sted, mener da Silva.

Da Silva er av den oppfatning et bedre integreringstiltak kan være å tilpasse seg omgivelsene og ta del i det norske samfunnet:

– Men har du ikke forståelse for at muslimske kvinner ut fra religiøs overbevisning ikke vil bade sammen med menn?

Offentlige midler

– Jeg synes alle skal innrette seg etter det norske samfunnet. Religiøse hensyn skal ikke tas på slike offentlige steder. Her snakker vi om et offentlig tilbud. Offentlige tilbud skal være åpne for alle. Om noen ønsker egne spesialtilbud, må det eventuelt gjøres i privat regi, sier Eduardo da Silva, og legger til:

– Her brukes det altså offentlige integreringsmidler på et prosjekt som hindrer integrering. Hva blir det neste? Skal biblioteket ha egne åpningstider for innvandrere? Hva med kino? Vi beveger oss inn i et farlig landskap. I mange år har vi kjempet mot raseskille. Her bidrar det offentlige til å fremme et slikt raseskille. Jeg synes dette er uholdbart, sier politikeren.

Kultursjef i Tromsø kommune, Kåre Sørensen, forsvarer imidlertid det fargerike prosjektet og mener da Silva skyter – formodentlig fargerike – spurv med (fargeløs) kanon. Tilbudet ble opprettet etter at muslimske kvinner uttrykte det noe mindre fargerike ønsket om å få bassenget alene, og er god integrering fordi noen etterhvert melder seg inn i en svømmeklubb, forklarer han:

– Det er mange som ikke har så mange andre tilbud og sitter mye hjemme. Dette aktiviserer dem. Er det bedre at de sitter hjemme enn å være på svømmetrening, undrer Sørensen.

Han peker på at dette kan være veien inn i organisert idrett for enkelte.

– Noen ender opp med å melde seg inn i en svømmeklubb etter å ha vært med på fargerik svømming. Det er god integrering, sier kultursjefen.

Nordlys: – Nei til svømming for innvandrere