Innenriks

Utvalgte damer (og jenter) får bade uten mannlig selskap i kommunalt basseng i Stord. Det har fått enkelte folkevalgte til å hisse seg opp. Høyre interpellerte i kommunestyret. Det vart en skarp diskusjon, deretter rant alt ut i sanden – eller bassenget.

Lokalavisen Sunnhordland fanget opp debatten. Noen få sitat:

– Er det rett å stenga nokon ute, i dette tilfellet menn og søner, på bakgrunn av kjønn? Det kan vera fleire grunnar for at menn og søner ikkje får del i tilbodet, men ønskjer me å gje vår støtte til desse grunnane? Kva haldning vil kommunen ha dersom ei gruppe menn og søner søkjer støtte til eit arrangement der kvinner er utestengde?

– Det er å håpa at også etnisk norske kvinner blir med på dette badetilbodet. Slik kan dei bli kjende med kvarandre og det kan utvikla seg ein sosial happening.

– Her får dei (kvinnene) tilvenning til bading og vår kultur, så kanskje dei seinare vågar å gå på fellesbading.

I nyere tid har saker som dette ikke vært tema før islam gjorde sitt inntog i Norge. I nevnte debatt var ingen religion nevnt, men det er vanskeleg å tro annet enn at det er religionen som ligg bak ønsket om å skille kvinner og menn i visse sammenhenger. Muslimske menn er glade for å kunne hegne om sine kvinner (eiendom). Koranen gjør det tydeleg at kvinnen er mannens eiendom. I debatten hadde SV ingen innvendinger mot det nye baderegimet. Man blir litt forvirret. På hvilken måte fremmer man kvinnefrigjøring og integrering?

Rådmannen i Stord poengterer at tilbudet ikke blir sett på som kjønnsdiskriminerende, men vurdert som et individuelt tilpasset tilbud til innvandrerkvinner. Hvorfor ikke si det rett ut: til muslimske kvinner. Ja til særkrav fra religiøse grupper kan gjøre integrering vanskeligere. Da slipper de å være med på aktiviteter som regnes som normale i norsk samfunnsliv. Til flere særkrav som blir innfridd, til mer lagdelt blir samfunnet. Nøkkelen til integrasjon i dette tilfellet er tydelig en kvinneleg happening på bassengkanten eller i gareroben. Det er der de lærer om vår kultur.