Etter 22. juli ble det vanskelig å bruke faren for vold og terror som argument mot økt muslimsk tilstedeværelse i de norske samfunnet. Vi hadde fått vår egen terrorist, og han var kristen, ifølge både eksperter og politikere, for da politiet morgenen etter terrorangrepet slo fast at Anders Behring Breivik var en kristenfundamentalist, var videre debatt umulig. Man var ikke så nøye med å sjekke hva han trodde på, det var nok at han hadde sagt at han ville redde kristenheten.

Skaden var gjort, koblingen til kristendommen var etablert, og med det ble alle muslimske terrorister erklært troløse muslimer. For alle var skjønt enige om at selv om Breivik ble definert som kristen, var det klart at han hadde misbrukt kristendommen på samme måte som muslimske terrorister misbruker islam. Breiviks bakgrunn gjorde en nøktern og saklig tilnærming til terror vanskelig, det ble umulig å si at en religion er bedre enn en annen.

Men nå har Anders Behring Breivik gjort rede for hva hans tro går ut på, og beskjeden er klar: Han er ikke, og har aldri vært kristen. I et brev Dagen og andre interesserte parter har fått tar han avstand fra kristen tro og Jesus Kristus:

Nå sier Breivik at han «ikke er, og aldri har vært – kristen», i et brev han har sendt til «interesserte eller berørte parter i forb. med 22/7» sammen med to andre brev til blant annet Dagen. Han omtaler seg selv som «en av de mer fanatiske nasjonalsosialister i nord-Europa»

Under et punkt kalt «Odinisme» avfeier han kristendommen og Jesus slik:

«Det er få ting i verden som er mer patetisk enn Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer.»

Han understreker at han ber og ofrer til Gud, og får styrke av Gud, men at han kaller ham «Odin, ikke Jesus eller Jehova».

Øyvind Strømmen sier i en kommentar til Dagen at koblingen til norrøn mytologi ikke er eksepsjonelt i høyreekstrem sammenheng:

Varg Vikernes har vært på det samme sporet, også en del amerikanske høyreekstreme.

Han tror Odin-troen kan endre bildet av Breivik som en «kristen terrorist», og sier til Dagen:

Men å se på han som en kristen ekstremist har aldri vært spesielt treffende. Det bildet er feil på alle punkter og er preget av folk som ikke hadde satt seg inn i ideologien han la fram i manifestet. Det var aldri en kristen ideologi.

Han understreker at Breivik i sitt manifest er opptatt av å forsvare kristenheten og den kristne verden, ikke religionen kristendom, mot islam, og sier videre:

Det er åpenbart en del av hans ideologiske landskap og ideer som fremdeles er i utvikling, på sett og vis. I brevs form har han skrevet mye om Quisling, og gått mer i retning av tradisjonell nynazisme enn før.