Gjesteskribent

Billedtekst: Straf. Vanærende straffe, der bestod i en ydmygende anbringelse, fx i gabestok, i halsjern eller i den spanske kappe, anvendtes stadig i 1700-t. Den spanske kappe var en tønde uden bund med et hul til hovedet. Den blev især båret af urostiftere, som førtes gennem gaderne eller anbragtes fx foran kirken eller uden for tinghuset på dage, hvor der holdtes ting. I København beskyttede vægtere med morgenstjerner den dømte mod forulempelser. Københavns eksemplar af den spanske kappe menes at være brændt i 1795, da rådhuset brændte, og den blev ikke erstattet af en ny, idet den var gået af brug. Ill. fra John Howards værk Appendix to The State Prison, 1777.

Muslimerne har jihadisterne. Vi kristne har Anders Breivik.

Igen og igen præsenteres vi for denne parallel. Igen og igen forsøger islam-apologeterne at relativisere islams voldelige DNA ved at trække Anders Breivik frem som en konservativ-kristen figur.

Senest har Søren Pind underholdt Politikens læsere om, at jeg, Eva Selsing og i det hele taget ”højrefløjen” kan anspore ”Breivik-typer” til at foretage Breivik-lignende handlinger

Påstanden bliver ikke rigtigere af at blive gentaget.

Lad os opregne nogle facts

  1. Breivik var ikke kristen og udførte, i modsætning til islamiske terrorister, ikke sin voldsdåd med udgangspunkt i nogen hellig tekst. Tværtimod har han udtrykt foragt for Jesus og beundring for den gammelhedenske gud, Odin. Med hans egne ord: ”Der er få ting i verden som er mere patetisk end Jesus-skikkelsen”.
  2. Breivik er ikke gennemført anti-islamisk. Tværtimod overvejede han i sit manifest et strategisk samarbejde med Al Quedas jihadister. Et samarbejde, der ifølge ham kunne «vise sig fordelagtig for begge parter, for ”vi har et fælles mål» (!).
  3. Breivik kaldte sin terrorhandling for en martyr-operation. Dermed anvendte han den islamiske betydning af ordet ”martyr”: En, der slår andre ihjel. Ikke den kristne betydning: En, der lader sig slå ihjel for sin tros skyld.
  4. Breivik var ikke en del af en bevægelse, hverken nationalt eller internationalt. Den tempelridderorden, som han fablede om, og hævdede at være leder af og ”skarpretter” i, eksisterede kun i hans eget hoved. Tiden op til terrorangrebet tilbragte han da også i dyb isolation på sit værelse hjemme hos sin mor.
  5. Breivik ønskede en revolution, der væltede det nuværende norske kongehus. I stedet skulle en ny regent, rekrutteret fra ”Vogternes Råd”, indsættes. Afgørende kvalifikation var, at regentens gener, dvs. dokumentation for, at han nedstammede fra middelalderkongererne Olav den Hellige eller Harald Hårfager. Breivik mente selv, at han havde gode chancer for at blive ny regent. I så fald ville han tage kongenavnetSigurd Korsfarer II.
  6. Breivik var meget optaget af gener, renhed og smittefare og mente at nordmændene med de rette gener skulle samles i reservater.

På baggrund af alt dette kan det ikke undre, at det første psykiaterhold, der undersøgte ham, karakteriserede hans tanker som del af ”et bizart, paranoidt vrangforestillingssystem” og betegnede ham selv som psykotisk.

Breivik var med andre ord bindegal, og i øvrigt dybt isoleret fra den islamkritiske strømning i Vesten. Dertil var han i besiddelse af en stor og voldsom foragt for alt, hvad kristne og konservative sætter højt. At fremstille Breivik som en konservativ ”højrefløjsfigur” er derfor totalt meningsløst og vidner om almindelig uvidenhed.

Når Søren Pind så oven i købet hævder, at fredelige og frihedselskende islamkritikere som jeg, Eva Selsing og andre kan inspirere ”Breivik-typer” fordi vi har angrebet Pinds forsøg på fortrængning af truslen fra islam, bliver det totalt meningsforladt.

Drop dog den Breivik-myte, der er blevet bygget op for at shame islamkritikere.

Og indse at fraværet af terror begået i Jesu navn ikke er tilfældigt

Ny Testamente giver simpelthen ikke mulighed for at legitimere vold i Guds navn, mens det med Koranen er en helt anden sag. Koranens sura 9, 5, ”Dræb dem, hvor I finder dem” er bedre for en terrorist at arbejde med en Matthæus’ 28.19 «Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn».

 

 

Opprinnelig Jyllands-Posten 22.august