Feature

Mer fra Ayaan Hirsi Ali ‘s nye bog Kætter. Her en passage om den manglende islamiske kvindefrigørelse:

«Sharia (islamisk lovgivning, red.) gør mere end blot at begrænse kvinders rettigheder og legitimere vold mod dem. Fordi sharia har sine rødder i Koranen og hadith, findes der ikke nogen islamisk terminologi, som kan anvendes til at frigøre kvinderne.

Alle ord for kvinders rettigheder og basale frihed er uvægerligt vestlige. Hvis man kæmper for kvinders ret til uddannelse, til at stemme eller til at køre bil – eller til ikke at blive slået eller stenet – er man nødt til at anvende vestlig terminologi i sin argumentation, fordi de islamiske tekster og det arabiske sprog ganske enkelt ikke indeholder ord for den slags rettigheder og muligheder. Når kvinder derimod møder modstand i deres forsøg på frigørelse, er terminologien udelukkende islamisk. I Somalia siger man til de kvinder, der ikke ønsker at være i polygame ægteskaber: «Nå ja, du vil selvfølgelig være ligesom gaalo.» Ordet gaalo betyder «de vantro» – og er en nedsættende term, der betyder, at man er troløs over for Gud (Allah, red.). Så hvis man ikke ønsker at være en anden- eller tredjehustru, eller man ikke ønsker at blive erstattet af en anden- eller tredjehustru, er man simpelthen troløs over for Gud. Det er næsten umuligt at have en diskussion om disse spørgsmål, uden at islam bliver bragt ind i samtalen. Folk vil typisk sige, at «det er ugudeligt, det er ikke sådan, som profeten Muhammed sagde, det skulle gøres.»

Hermed ikke være sagt, at kvindefrigørelsen har en lang og stolt historie i Vesten. Indtil langt op i 1970’erne kunne en gift kvinde ikke engang åbne et kontokort i for eksempel stormagasinet Sears i USA i sit eget navn. Nogle af de mest højrøstede stemmer imod vestlige kvinders frigørelse har historisk været at finde blandt de kristne gejstlige. Mange hævdede, at kvindernes underordnede stilling var et gudgivent forhold, og at en frigørelse af kvinderne fra hjemmet ville gøre mænd til slaver. Der var imidlertid lige så overbeviste gejstlige på den anden side. Præsten Theodore Parker fra Boston sagde for eksempel i 1853: «At tvinge halvdelen af menneskeracen til at bruge sin energi som husholderske, hustru og moder er et uhyrligt spild af det kosteligste materiale, Gud nogensinde har skabt.»

Inden for islam høres sådanne argumenter derimod stort set aldrig. Heller ikke i dag.»

(Side 171-172)

Les også

-
-
-
-
-