Feature

Moderaten og riksdagsmedlemet Fredrik Schulte vil at villaeiere skal bygge om sine garasjer til flyktningeboliger. – Vi har jo ett stort problem med bostadbrist.

Jag tror at det finns en stor kraft og potensial i at inkludera det sivile samhället i större utstrekning. Det er ochså et sett at byggja stöd, förståelse och förtroande för den svenska öppenheten, och man skulle se til at vanligt folk engagerar seg i at hjälpa nyanlända inn i det svenske samhället.

Då tenker jag meg såhär, tänk om det var skattemessigt väldig förmåligt at erbjuda en garage som man byggar om till en bostadsliknande… till en lägenhet som man selv helt enkelt kan hyra ut til en person som är nyanländ. Vi har jo et stort problem med bostadsbrist, at Migrationsverket har 9000 personer som har fått uppehållstillstånd  beviljat men som inte har någonstans at bo och inte kan utplaceras. Det vora fantastiskt om vi kunde se till at skapa system så at människor – medborgare – kan upplåta sina hem och få ekonomiska fördelar av det. Och också at vanligt folk kan agera lotsar till människor som är på flykt och som har fått en fristad i Sverige.”